AktualnośćiGmina Ścinawa

Układają ostatnie warstwy asfaltu (FOTO)

Dobiegają końca prace związane z kanalizacją Parszowic i odtwarzaniem nawierzchni dróg powiatowych we wsi, na odcinkach, w których wcześniej zostały umieszczone sieci, wykonano odpowiednią podbudowę i wyłożono pierwszą warstwę mieszanki mineralno-asfaltowej. Od wczoraj wykonawca, czyli konsorcjum firm, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia, a partnerem Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SITKOWSKI Piotr Sitkowski z Legnicy wykłada ostatnią – ścieralną warstwę masy bitumicznej.

– Wykonawcy mają bardzo szeroki zakres inwestycji, a konsorcjum które realizuje roboty kanalizacyjne i odtworzeniowe, związane z drogowymi nawierzchniami w Parszowicach, prowadzi jednocześnie prace w kilku innych miejscowościach, jednak działa zgodnie z uzgodnionym z gminą harmonogramem i terminami wynikającymi z kontraktu – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Cieszy natomiast fakt, że rozpoczęło się już układanie ostatniej, czyli ścieralnej warstwy asfaltu, co z pewnością poprawi komfort podróżowania przez kanalizowane wsie, dodam, że w najbliższym czasie finalne roboty dotyczące asfaltowania prowadzone będą kolejno w Ręszowie, Sitnie, Zaborowie, Dłużycach, Dziesławiu – informuje Kosztyła.

Pomimo, że inwestycje dotyczące odtworzenia nawierzchni prowadzone są w dużej mierze na drogach powiatowych, które są mocno wyeksploatowane i wymagają pilnych modernizacji, co widać na wielu odcinakach, szczególnie poza obszarami kanalizowanych wsi, lubińskie starostwo, w zakresie poprawy stanu zarządzanych i utrzymywanych przez siebie jezdni, nie przekazało na ten cel żadnych środków.