AktualnośćiGmina Ścinawa

Uaktualniony plan zagospodarowania dla całej gminy!

Podczas dzisiejszej sesji radni Rady Miejskiej w Ścinawie podjęli uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Turowa. Za opracowanie dokumentacji we współpracy ze ścinawskim magistratem odpowiedzialna była firma Q7 Grupa projektowa s. c. z Wrocławia. Od 2018 roku aktualizowany był plan zagospodarowania dla wszystkich obszarów wiejskich gminy, dzięki podjętej dziś uchwale procedura została sfinalizowana.

Wprowadzane zmiany są między innymi odpowiedzią na wnioski mieszkańców, wynikające z ich zamierzeń inwestycyjnych. Dokumentacje opracowywały firmy: Q7 Grupa projektowa s. c. oraz M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o. o. Wykonawcy oprócz samego planu, przygotowali wszystkie niezbędne materiały, zawierające mapy, prognozy i wnioski.

Zmiana planu w obszarze wiejskim, obok odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, ma za zadanie m.in.: dostosowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do zapisów uchwalonego w 2017 roku studium, czyli dokumentu bardziej ogólnego, a także aktualizację ustaleń dotyczących komunikacji, wyznaczenie nowych terenów zabudowy na gruntach niskich klas bonitacyjnych oraz skorelowanie planu gminnego z wytycznymi planu zagospodarowania przestrzennego województwa.