AktualnośćiGmina Ścinawa

Pierwsze stowarzyszenie w centrum dla organizacji pozarządowych (FOTO)

To już pewne, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich przeniesie swoją siedzibę do Ścinawy i niedługo zacznie działać w zrewitalizowanej kamienicy w centrum naszego miasta. Organizacja zajmująca się promocją lokalnych produktów, nadodrzańską przyrodą, turystką, zabytkami, za której pośrednictwem lokalni przedsiębiorcy, rękodzielnicy, wytwórcy, inne organizacje pozarządowe, ale również parafie i właściciele zabytków, a także usługodawcy działający w branży turystycznej, otrzymują granty oraz unijne dotacje – wynajmie jedno z pięter odnowionego budynku w ścinawskim rynku. Wczoraj prezes Krainy Łęgów Odrzańskich Jarosław Paczkowski wraz z pracownikiem Agatą Chwiszczuk, wizytowali obiekt pod kontem logistycznym, ponieważ jeszcze w bieżącym miesiącu organizacja planuje rozpocząć przeprowadzkę z Prochowic. Warto podkreślić, że w przyszłości, przy współpracy z gminą, stowarzyszenie będzie mogło prowadzić punkt informacji turystycznej, co z powodzeniem robi już w pocysterskim klasztorze w Lubiążu.

LGD Kraina Łęgów Odrzańskich jest grupą partnerów i przedstawicieli różnych środowisk z terenu kilkunastu gmin położonych na Szlaku Odry, pomiędzy Brzegiem Dolnym a Głogowem, których jednoczy wspólny cel, jakim jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. LGD certyfikuje oraz promuje wytwórców oraz producentów różnych branż. Stowarzyszenie również szkoli i prowadzi nabory w programie grantowym Działaj Lokalnie, w ramach którego przyznawane są fundusze na inicjatywy służące regionowi. Przypomnijmy, że organizacja ta w najbliższym czasie zainwestuje w Ścinawie niemałe środki i wybuduje Odrzańskie Centrum Produktu i Usług Lokalnych, które powstanie na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej, o czym pisaliśmy w artykule zatytułowanym „Pierwszy inwestor na SAG – zainwestują 2 mln zł!!!”. Z informacji przekazanych przez prezesa organizacji dowiedzieliśmy się, że KŁO posiada już pozwolenia na budowę, a roboty powinny ruszyć z końcem lata br.