AktualnośćiGmina Ścinawa

Odnowiono oznakowanie i pasy na drogach gminnych (FOTO)

W mijającym tygodniu, na zlecenie ścinawskiego samorządu Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie, z zaangażowaniem firmy specjalizującej się w odnawianiu oznakowania poziomego, zrealizował kolejne prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Odmalowano m.in. pasy dla pieszych, miejsca zatrzymywania się autobusów, przeprowadzone działania pozytywnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. Wiosennych prac dotyczących odnowienia oznakowania poziomego nie przeprowadzili jeszcze pozostali zarządcy przebiegających przez Ścinawę dróg, jak np. powiat lubiński, który odpowiada za bieżące utrzymanie następujących ulic w naszym mieście: Legnickiej, Jagiełły, Mickiewicza, Wołowskiej.

Oznakowanie poziome, to jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, także pieszych. Linie ciągłe, przerywane, autobusowe wężownice oraz pasy dla przechodzących przez jezdnie odświeżono m.in. na ulicy Szerokiej, Kościuszki, Przyjaciół Żołnierza, w okolicach szkoły podstawowej przy Królowej Jadwigi, na Placu Zjednoczenia, ulicy Lipowej, Polnej, Sportowej.

Więcej o pracach prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie można przeczytać na profilu facebookowym spółki: https://www.facebook.com/zgk.scinawa, a także na jej stronie internetowej: https://zgk.scinawa.pl/, do których obserwowania zachęcamy.