AktualnośćiGmina Ścinawa

Program Dobry Start – konsultacje w CTiK

22 września (środa) w godz. 9:00 – 13:00 w CTiK W Ścinawie  (parter – wejście od strony biblioteki) będą dyżurowali pracownicy ZUS, którzy będą udzielali mieszkańcom pomocy przy prawidłowym wypełnieniu wniosków o pomoc w ramach Programu Dobry Start 300+.

KOGO DOTYCZY PROGRAM I JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ?
W ramach programu jednorazowo można otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny. O wsparcie mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie:
– uczniów w wieku do 20 lat,
– uczniowie w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością).

Pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy, wskazany we wniosku.
Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE W RAMACH PROGRAMU DOBRY START?
– rodzic,
– jeśli dzieckiem opiekuje się  równocześnie oboje rodziców, z wnioskiem o świadczenia powinien wystąpić  jeden z nich. Jeśli oboje złożą wniosek, świadczenie otrzyma ten, który zrobił to jako pierwszy,
– jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic,który faktycznie  opiekuje się dzieckiem. Jeśli drugi rodzic złoży wniosek ustalimy. Kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem i temu rodzicowi wypłacimy świadczenie,
– jeśli dziecko – zgodnie z orzeczeniem sądu – jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców –  każdy z nich może złożyć wniosek i otrzymać świadczenie dobry start w wysokości 150 zł,
– opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
– opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,
– osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich,
– osoba usamodzielniona, czyli osoba która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Świadczenie Dobry Start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobą usamodzielnianym opuszczającym piecze zastępczą. W tych przypadkach wniosek oświadczenie Dobry Start może złożyć:
– rodzina zastępcza,
– osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
– dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
– dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

ABY OTRZYMAĆ WSPARCIE NALEŻY ZŁOŻYĆ ELEKTRONICZNIE WNIOSEK.
Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021r.
Więcej informacji na stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start
Pomoc przy złożeniu wniosku o przyznanie świadczenia Dobry Start można uzyskać również w  ZUS  Inspektorat w Lubinie przy ul. Drzymały 12.

Źródło: MGOPS w Ścinawie