AktualnośćiGmina Ścinawa

Ogłoszone kolejne nabory wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ogłosiło 7 naborów wniosków na wsparcie w obszarach: infrastruktura turystyczna, przedsiębiorczość, zabytki i edukacja.

1. Nabór 1/2022 – rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
2. Nabór 2/2022 – rozwijanie działalności gospodarczej
3. Nabór 3/2022 – tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego
4. Nabór 4/2022 – podejmowanie działalności gospodarczej
5. Nabór 5/2022 – zachowanie dziedzictwa lokalnego
6. Nabór 6/2022 – wzmacnianie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Wnioski na wskazane nabory przyjmowane są do 15 kwietnia 2022 r.
7. Nabór 1/2022/G – granty do wysokości 50 tyś zł, na realizację zadań w ramach projektu grantowego „Mała infrastruktura turystyczna w Krainie Łęgów Odrzańskich”, a czas przyjmowania wniosków do 29 kwietnia 2022 r.

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonych naborów oraz podsumowanie ostatnich działań LGD Kraina Łęgów Odrzańskich zamieszczone w Newsletterze: TUTAJ.
Wnioskodawcami mogą być, w zależności od zakresu naboru, jednostki sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe, parafie, osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy.
Pełna treść ogłoszeń oraz zasady aplikowania o środki znajdują się na stronie: www.lgdodra.pl
Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich świadczy również doradztwo w zakresie pozyskania środków pomocy z PROW na lata 2014-2020, więcej informacji pod nr tel. 509 347 189.