AktualnośćiGmina ŚcinawaWydarzenia Kulturalne

Biblioteka zrealizuje ciekawy projekt

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie pozyskała dotację na poziomie 123.700,00 złotych na realizację projektu pn. „Spotkania przy kawie”, który ma promować czytelnictwo i działanie placówki wśród lokalnej społeczności. Inicjatorką zadania, które potrwa dwa lata, jest dyrektor Anna Podbucka. Przyznane wsparcie pochodzi z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

„Spotkania przy kawie” to:
– wzmacnianie kompetencji pracowników ścinawskiej biblioteki w szczególności w zakresie diagnozowania potrzeb lokalnej społeczności oraz mapowania zasobów, umiejętność ich analizowania i wykorzystania przy inicjowaniu i realizacji wspólnych działań;
– budowanie i rozwijanie lokalnych partnerstw, liderowanych przez bibliotekę;
– poszerzenie grup bibliotecznych odbiorców i aktywizacja społeczności lokalnej.

– O wszelkich szczegółowych planach i pomysłach na realizację projektu będziemy na bieżąco informować. Mogę zdradzić, że nie są to jedyne środki, o jakie aplikowaliśmy, niebawem dojdzie do kolejnych rozstrzygnięć i mam nadzieję, że nasza biblioteka przystąpi do następnych dużych projektów – mówi Anna Podbucka, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie oraz Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie.