AktualnośćiGmina Ścinawa

Rewitalizacja rynku w Ścinawie (ZDJĘCIA)

Firma WASBUD z Grodkowa, generalny wykonawca zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu” prowadzi ostatnie prace związane z inwestycją. Cały obszar został już wybrukowany, wcześniej budowlańcy zmodernizowali podziemne sieci: kanalizacyjną i wodociągową oraz oświetleniową. Obecnie robotnicy montują części małej architektury i oświetlenie, niebawem wykonają planowane nasadzenia – co wiosną spowoduje, że w centrum miasteczka pojawi sporo zieleni. Pierwotny termin zakończenia zadania, z przyczyn obiektywnych i niezależnych od stron kontraktu, kilka razy był już przesuwany, jednak aktualnie widać, że roboty w centrum Ścinawy mają się ku końcowi i powinny zostać zamknięte w marcu br. – wówczas też prowadzone będą ostateczne odbiory. Zapraszamy na krótki spacer uliczkami, które nabierają już charakteru…