AktualnośćiGmina Ścinawa

Trwa wyczekiwana rewitalizacja zieleni w Ścinawie (FOTO)

Dotację na tę wyczekiwaną inwestycję ścinawski samorząd pozyskał jeszcze na początku minionej kadencji, później były problemy z pierwszym zakontraktowanym w 2018 roku wykonawcą rewitalizacji zieleni, a to z kolei spowodowało, że dopiero we wrześniu 2020 roku, już przy współpracy z inną firmą, udało się uzyskać pozwolenie na budowę. Burmistrz Krystian Kosztyła umowę na roboty podpisał w październiku minionego roku, w międzyczasie przekazano wykonawcy plac budowy, a on sam rozpoczął od organizowania tzw. bazy i innych prac przygotowawczych. Spółka PARK-M POLAND ze Starego Sącza, z którą gmina zawarła kontrakt przygotowuje obecnie poszczególne obszary pod dalsze działania, usuwa chore, spróchniałe i kolidujące z zaplanowaną inwestycją drzewa oraz krzewy, prowadzi również pierwsze prace rozbiórkowe.

– Prowadzimy ciągle prace przygotowawcze, wycinamy drzewa i krzewy, sprzątamy tereny, które zostaną zrewitalizowane. W parku przy ulicach Kilińskiego i Kościuszki naprzeciwko centrum kultury usuwamy części krawężników, jeszcze w styczniu rozpoczniemy tam korytowanie pod alejki i prace elektryczne związane z oświetleniem tego obszaru – relacjonuje Grzegorz Ścigajło, kierownik budowy.

Przypomnijmy, że całe zadanie zatytułowane „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” obejmuje obszar o łącznej powierzchni blisko 16 ha. W ramach rozpoczętej właśnie inwestycji zrewitalizowane zostaną m.in.: park przy ulicy Kościuszki i Kilińskiego – teren dawnego cmentarza ewangelickiego, park miejski i promenada (obszar wzdłuż Zimnicy od mostku przy ulicy Jana Pawła II do mostku przy ulicy Mickiewicza), skwer pomiędzy ulicami Grunwaldzką i Batorego, teren zielony przy skrócie na stację PKP w obrębie ulic Jagiełły i Kościuszki, część ścinawskich błoni. Ponadto zieleń w pasach dróg m.in. na ulicach: Mickiewicza, Wołowskiej, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Lipowej, Jana Pawła II. Wartość tylko zakresu podstawowego to blisko 8,5 mln zł, nie licząc tzw. opcji, które mogą być dodatkowo uruchomione w trakcie.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie bardzo wiele nowych nasadzeń, w tym drzew i krzewów liściastych oraz iglastych, paproci i roślin sadowniczych, róż, bylin, a także traw ozdobnych. W zadaniu mieści się także renowacja starych trawników i wykonanie trawników dywanowych oraz wybudowanie i posadowienie obiektów małej architektury, m.in. urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci itp.

Dodajmy, że na całą inwestycję, obejmującą również koszty przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę, koszty zarządzania oraz nadzorów, ścinawski samorząd pozyskał blisko 9 mln zł dotacji unijnej. Wsparcie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020- Fundusz Spójności, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Zadanie ma zakończyć się w roku 2022.