AktualnośćiGmina Ścinawa

Przetarg na kanalizację Krzyżowej, Dąbrowy Środkowej i Dolnej oraz Turowa

Gmina Ścinawa ogłosiła przetarg na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z odtworzeniem w miejscowościach: Krzyżowa/Ścinawa, Dąbrowa Środkowa, Dąbrowa Dolna i Turów.” To ostatnia grupa wsi objęta wieloaspektową inwestycją, na którą ścinawski samorząd pozyskał rekordową dotację unijną na poziomie blisko 60 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jednocześnie informujemy, że gotowy jest już projekt rozbudowy sieci sanitarnej dla Redlic, dobiegają też końca prace nad dokumentacją dla Grzybowa oraz Jurcza, miejscowości te będą kanalizowane po zrealizowaniu obecnie wykonywanego przedsięwzięcia, obejmującego aż 14 wsi.

Przedmiotem ogłoszonego właśnie przetargu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (z przepompowniami ścieków), sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem zieleni oraz odtworzeniem nawierzchni jezdni oraz remontem dróg zgodnie z decyzjami poszczególnych zarządców w miejscowościach: Krzyżowa, Dąbrowa Środkowa, Dąbrowa Dolna oraz Turów, a także w Ścinawie na drodze w kierunku Krzyżowej.

Zgodnie z wymogami art. 10a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przetarg został ogłoszony poprzez Platformę Marketplanet e-Zamawiający: https://scinawa.ezamawiajacy.pl/pn/scinawa/demand/notice/public/48321/details.

– Rozpoczynamy kolejny etap wspartego ogromnymi środkami zewnętrznymi zadania związanego z budową kanalizacji w aż 14 wsiach, w których wcześniej nie było tej ważnej i podstawowej infrastruktury. Oczywiście nie zapominamy o trzech miejscowościach, które z uwagi na mniejszą gęstość zaludnienia nie mogły zostać ujęte w obecnie realizowanym i dofinansowanym funduszami unijnymi projekcie. Planujemy, że prace kanalizacyjne w Redlicach, Grzybowie i Jurczu rozpoczniemy po rozliczeniu obecnie realizowanej, wieloaspektowej inwestycji – mówi burmistrz Krystian Kosztyła.

Termin składania ofert w ogłoszonym na budowę kanalizacji w Krzyżowej, Dąbrowie Środkowej i Dolnej oraz Turowie przetargu upływa 31 stycznia 2022 roku. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, roboty w wymienionych wyżej wsiach powinny rozpocząć się wiosną przeszłego roku.