AktualnośćiGmina Ścinawa

Przystanie nad Odrą i rowerowe trasy łączą dolnośląskie samorządy

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w pobliżu Odry, ochrona obszarów przyrodniczych oraz promocja turystyki – to najważniejsze cele przedsięwzięcia realizowanego przez gminy Ścinawa, Brzeg Dolny, Chocianów, Prochowice oraz Wołów. Liderem projektu jest Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna”, a założone koszty całego zadania to blisko 38 mln zł. Dziś o przyznanym dofinansowaniu unijnym, zakresie rzeczowym oraz terminach realizacji tego turystycznego przedsięwzięcia mówiono na specjalnej konferencji prasowej zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Krystian Kosztyła, wcześniej prezes stowarzyszenia i osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku o dotację, a także koordynację działań w tym zakresie.

O korzyściach ze wspólnego projektu, który realizowany będzie na obszarze wyżej wymienionych samorządów, skupionych w ramach Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”, mówił marszałek Cezary Przybylski: – Inwestycja, o której dziś mówimy jest projektem kompleksowym, który za sprawą ścieżek rowerowych, szlaku odrzańskiego oraz linii kolejowych doskonale połączy dolnośląskie gminy i podkreśli walory turystyczne mniejszych, ale również atrakcyjnych miejsc w naszym regionie.

Konferencja poświęcona zadaniu dostępna: https://www.facebook.com/PrzybylskiCezaryBezpartyjniSamorzadowcy/videos/273368428140723/.

Więcej o projekcie, który zakłada budowę między innymi portu w Ścinawie, przystani w Lubiążu oraz rozbudowę ścieżek rowerowych w regionie pisaliśmy w artykule zatytułowanym „32 mln zł na port, przystanie i ścieżki rowerowe!

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


(port w Ścinawie)

(ścieżka rowerowa w kierunku Prochowic)

(przystań w Brzegu Dolnym)