AktualnośćiGmina Ścinawa

Stypendyści odbierają gratulacje

Gmina Ścinawa przyznała stypendia samorządowe studentom za rok akademicki 2020/2021, do wszystkich laureatów zostały już wysłane przelewy, a chętni odbierają listy gratulacyjne w magistracie. Wczoraj pierwsze studentki i reprezentująca zdolnego ucznia mama spotkały się z burmistrzem Krystianem Kosztyłą, szef samorządu osobiście pogratulował bardzo dobrych wyników w nauce i życzył powodzenia w dalszych etapach kształcenia. Uwaga: chętne studentki i studenci, którym zostały przyznane nagrody, mogą odebrać gratulacje w sekretariacie UMiG do 12 listopada, po upływie tego terminu listy zostaną wysłane pocztą. Samorządowe stypendium otrzymało łącznie 11 osób.

Lista nagrodzonych studentów:
– Weronika Szadkowska,
– Kacper Żebrowski,
– Klaudia Kozak,
– Izabela Kosztyła,
– Anna Kujtkowska,
– Lilla Łomnicka,
– Sara Siwak,
– Natalia Michalska,
– Klaudia Kamińska,
– Patrycja Grabiec,
– Arkadiusz Nikodem.