AktualnośćiGmina Ścinawa

Oświadczenie w sprawie fake newsa o wkroczeniu prokuratury

Wobec pojawienia się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji, jakoby prokuratura wkroczyła do Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa informujemy, że zdarzenie takie nie miało miejsca. Wyjaśniamy równocześnie, że wobec urzędników ścinawskiego magistratu nie toczą się żadne postępowania prokuratorskie dotyczące oszustw podatkowych w związku z tzw. odzyskiwaniem podatku VAT – co można potwierdzić bezpośrednio w prokuraturze,  telefon:  (76)  72-31-107. Ponadto informujemy, że Gmina Ścinawa pozostaje w sporze z Urzędem Skarbowym co do zwrotu podatku VAT. Część roszczeń spornych dotyczy roku 2016, a to powoduje, że powinny one przedawnić się z końcem bieżącego roku. Aktualne wszczęcie śledztwa w sprawie przedmiotowych roszczeń jest w naszej ocenie działaniem zmierzającym do wydłużenia ich terminu przedawnienia i zakończy się umorzeniem.

Burmistrz Ścinawy
Krystian Kosztyła
Skarbnik Miasta i Gminy Ścinawa
Marzena Dawedowska