AktualnośćiGmina Ścinawa

Zwrot podatku akcyzowego – II termin

Informujemy, że każdy producent rolny, posiadających grunty na terenie naszej gminy, może wystąpić o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Warunkiem uzyskania zwrotu jest złożenie wniosku do Burmistrza Ścinawy w terminie od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie, potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 rok.

Limit zwrotu podatku w 2021 roku wynosi:
• 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
• 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w okresie od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r., przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 21 na II piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa.
Informacji udziela pani Renata Matuszczak, tel. 76/74 00 233.

Dokumenty:
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie
Klauzula informacyjna – akcyza
Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy publicznej
Wzór_wniosku_akcyza_2019
Zestawienie faktur VAT II półrocze