AktualnośćiGmina Ścinawa

Kamienica nabiera charakteru (FOTO)

Modernizowany w ścinawskim rynku budynek zyskuje drugie życie, odzyskuje przy tym dawny styl i niedługo będzie istotnym elementem przebudowywanego centrum miasta. Robotnicy skończyli kleić sztukaterię i ozdoby, przygotowali elewację do malowania, które planują rozpocząć jeszcze w tym tygodniu. Równocześnie trwają zaawansowane prace wykończeniowe wewnątrz kamienicy.

– Czekamy na dostawę farby i niebawem zaczniemy malować zewnętrzną część budynku, wszystkim zależy na czasie, chcemy złożyć rusztowania, ponieważ swoją pracę do wykonania ma firma przebudowująca nawierzchnię rynku. W samej kamienicy kontynuujemy roboty glazurnicze, szpachlujemy ściany, kończymy wewnętrzne sieci. Zamontowane zostały już dachowe świetliki, z których jeden pełni funkcję klapy oddymiającej. Na parterze przygotowane zostały zawiesie, czyli konstrukcje do mobilnych ścian – mówi Leon Raba z lubińskiej firmy Budokomplex, która realizuje inwestycję.

Przypominamy, że prace budowlane w kamienicy w rynku, w której niegdyś mieściła się siedziba Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, związane są z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu”. Sama modernizacja obiektu, to zatem jeden z elementów większego przedsięwzięcia, na które ścinawski samorząd pozyskał 11,4 mln zł bezzwrotnego wsparcia, głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Równolegle, w ramach innego kontraktu, prowadzone są roboty związane z rewitalizacją nawierzchni rynku oraz ulic: 1 Maja, Orlej, Grodzkiej i Mickiewicza.

Budynek po przebudowie służył będzie przede wszystkim lokalnym organizacjom pozarządowym, na jego parterze przewiduje się również zlokalizowanie punktu informacji turystycznej, promocji i produktu lokalnego.