AktualnośćiEdukacja

Uwaga: jutro mija termin przyjmowania wniosków na stypendia dla sportowców

Przypominamy, że zdolni uczniowie, sportowcy i artyści z gminy Ścinawa mogą ubiegać się o stypendia samorządowe. Tylko do jutra, tj. 15 czerwca, przyjmowane będą wnioski o nagrody za wyniki sportowe. Wnioski od uczniów szkół podstawowych (za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne) przyjmowane będą po radach klasyfikacyjnych (w przypadku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie od 18 czerwca, w przypadku Szkoły Podstawowej w Tymowej od 22 czerwca), takie wnioski od uczniów szkół średnich przyjmowane będą po zakończeniu roku szkolnego. Więcej informacji: http://nowa.scinawa.pl/index.php/2021/05/27/stypendia-samorzadowe-dla-zdolnych-uczniow-i-nagrody-sportowe-w-2021-roku/.