AktualnośćiGmina Ścinawa

Usuwanie azbestu – dofinansowanie

Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu, które pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.Zainteresowani mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Ścinawa mogą uzyskać wsparcie w wysokości 100% kosztów demontażu wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Deklarację o przystąpieniu do programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Ścinawa w 2021 roku”, realizowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu oraz Urząd Miasta i Gminy Ścinawa należy składać w terminie do 25.06.2021r.

Deklarację można pobrać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa, pokój nr 24 lub za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa w zakładce Ogłoszenia: https://bip.scinawa.pl/aktualnosci/dofinansowanie-na-usuwanie-azbestu.html.
Deklarację o przystąpieniu do programu można wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzad@scinawa.pl na załączonym formularzu, wysyłając na adres: Urząd Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa lub składać bezpośrednio w magistracie.
Dodatkowe informacji można uzyskać pod nr tel.: 76 740 02 26.

UWAGA : Dofinansowanie nie obejmuje zakupu oraz montażu nowego pokrycia dachowego!