AktualnośćiGmina Ścinawa

Budują, remontują, unowocześniają (FOTO)

Firma Hydro-Marko z Jarocina modernizuje ścinawską oczyszczalnię ścieków oraz dostosowuje ją do wymagań sieci kanalizacyjnej, która swoim zasięgiem obejmie całą gminę. Wykonawca wybudował już wszystkie nowe obiekty za wyjątkiem wiaty na sprasowany osad. Prace przebiegają sprawnie, zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem.

Obecnie firma z Jarocina koncentruje się na budowie rurociągów między poszczególnymi obiektami. Elektrycy układają sieci w budynkach, a podwykonawca montuje klimatyzację. Niebawem robotnicy przystąpią do modernizacji starych reaktorów biologicznych, obecnie z jednego wypompowywane są ścieki, dopiero po jego oczyszczeniu można będzie przystąpić do dalszych prac. Oczyszczalnię obsługiwał będzie drugi reaktor, później to on zostanie poddany modernizacji.

Warto podkreślić, że wiele z wykorzystanych do inwestycji na oczyszczalni rozwiązań i urządzeń zostało wykonanych oraz dostarczonych przez firmę Hydro-Marko, od lat specjalizującej się w tej branży.

Przypominamy, że kwota zawartego z wykonawcą kontraktu na modernizację oczyszczalni ścieków wynosi 19.197.840,00 zł brutto. Przedmiotowa inwestycja ma zakończyć się pod koniec br. i jest ona częścią większego przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy, modernizacji i remontu systemu sieci kanalizacji sanitarnej i wodnej w gminie, na które ścinawski samorząd pozyskał rekordową dotację unijną na poziomie blisko 60 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dodać należy, że w ramach dofinansowanego zadania realizowane są obecnie prace aż w 8 wsiach gminy, a za chwilę rozpoczną się w kolejnych 2. Także w samej Ścinawie, przy okazji rewitalizowanego rynku, przebudowywana jest kanalizacja oraz wymieniana na zupełnie nową sieć wodociągowa.