AktualnośćiGmina Ścinawa

Podpisano umowę z wykonawcą kanalizacji w Buszkowicach i Przychowej!

Konsorcjum firm, którego liderem jest Zakład Górniczy Hydrowiert Fitzner&Fitzner Sp. z o.o. z Milicza, a partnerem: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe INKADRO Sp. z o.o. z Rabczyna, będzie realizowało roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem w miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”. Po wcześniejszym wyłonieniu wykonawcy, a następnie pozytywnej ocenie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, dzisiaj w ścinawskim ratuszu nastąpiło podpisanie umowy, która dotyczy części I, obejmującej swoim zasięgiem Buszkowice oraz Przychową. Kwota zawartego kontraktu to ponad 12 mln zł! Wykonawca planuje, że pierwsze prace w terenie zacznie już w marcu br. Chce rozpocząć od Buszkowic, ale nieco później inwestycja ma się toczyć równolegle w obydwu wsiach.

W styczniu br. informowaliśmy, że Gmina Ścinawa podpisała umowy z wykonawcą dla części II (Dziewin) i części III (Dłużyce) tego samego zadania. Więcej w artykule: Podpisano umowy z wykonawcą kanalizacji w Dziewinie i Dłużycach.
Aktualnie zawarto kontrakty z wykonawcami robót budowlanych dla skanalizowania aż 10 wsi, z czego w 6 miejscowościach rozpoczęły się już i prowadzone są prace w terenie.

Część dotycząca Buszkowic oraz Przychowej, dla której podpisano dziś umowę z wykonawcą o wartości 12.254.367,00 zł, obejmuje swoim zakresem:
• Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Buszkowice wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni, a także z nasadzeniami zgodnymi z decyzją zezwalającą na wycinkę. Dodatkowo inwestycją objęta jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w obrębie Buszkowic.
• Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Przychowa wraz z odtworzeniem terenu – w granicach aglomeracji ściekowej. Budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Przychowa wraz z odtworzeniem terenu – poza granicami aglomeracji. Dodatkowo inwestycją objęta jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 przebiegającej przez wieś.

Podpisującym umowę towarzyszył radny Rady Miejskiej w Ścinawie Jan Śliwa, który od wielu lat zabiegał o skanalizowanie miejscowości ze swojego okręgu. – Chciałbym serdecznie podziękować burmistrzowi Krystianowi Kosztyle, pracownikom urzędu, którym udało się pozyskać bardzo duże środki zewnętrzne na inwestycję oraz wszystkim, dzięki którym urzeczywistnia się, tyle razy wcześniej obiecywana, kanalizacja Buszkowic oraz Przychowej. To ważna chwila dla naszej małej społeczności, która przez wiele lat zmaga się z problemem ścieków i zanieczyszczaniem okolicznych zbiorników – tłumaczył radny mieszkający w Buszkowicach.
Jan Śliwa zadeklarował również pomoc wykonawcy podczas działań logistycznych, by jak najszybciej można było podjąć roboty w terenie, a później sprawnie je realizować.

Postępowanie przetargowe dotyczące opisywanego zadania dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy pod adresem: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=3761&idmp=4&r=r.

Na początku listopada minionego roku, w artykule zatytułowanym: Pierwsze umowy podpisane, rusza wielka inwestycja!, informowaliśmy o zawarciu kontraktów z wykonawcami kanalizacji dla pierwszej grupy wsi.

Prace w terenie ruszyły w grudniu, o czym można było przeczytać w artykule: Takiego zakresu inwestycji jeszcze nie było- ruszyła kanalizacja!.

Poniżej plan gminy Ścinawa z aktualnymi informacjami dotyczącymi kanalizowania obszarów wiejskich i realizacji kompleksowego projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, na który ścinawski samorząd pozyskał blisko 60 mln zł bezzwrotnego wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – dotacja pochodzi z budżetu Unii Europejskiej.