AktualnośćiGmina Ścinawa

RCB apeluje: usuwajmy śnieg z dachów!

W związku występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości. Jednocześnie należy nadmienić, że obowiązująca od 1 stycznia 1997 roku (z późn. zm.) ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach reguluje: do obowiązków właścicieli nieruchomości należy zapewnienie utrzymania czystości i porządku na chodniku, w tym poprzez uprzątnięcie błota czy odśnieżanie – przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty tymczasowe, wykorzystywane przy szpitalach i przychodniach dla chorych na COVID-19 oraz budynki wielkopowierzchniowe, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe czy magazyny. Kolejny raz na wysokości zadania stanęli strażacy z OSP Tymowa (na zdjęciu), którzy wczoraj usunęli śnieg z dachu miejscowej szkoły podstawowej. Dach na Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie uporządkowali także strażacy z OSP Ścinawa .

Foto: OSP Tymowa