AktualnośćiGmina Ścinawa

Zapraszamy na pierwszą sesję nowej rady!

Informujemy mieszkańców, że pierwsza sesja Rady Miejskiej w Ścinawie kadencji 2018-2023 wraz z uroczystym złożeniem ślubowania przez poszczególnych radnych oraz burmistrza, odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 22 listopada o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie.

W porządku obrad, obok ślubowania radnych i burmistrza, jest również wybór prezydium rady, a także powołanie stałych komisji, które funkcjonują przy organie uchwałodawczym. Sesja, zgodnie z nowymi przepisami, będzie także transmitowana na żywo, na oficjalnym kanale gminy Ścinawa (na www.youtube.com) – link do relacji on-line podany zostanie jutro w odrębnym komunikacie.

Poniżej postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Ścinawie nowej kadencji oraz porządek obrad: