AktualnośćiGmina Ścinawa

Demografia w gminie- mimo pandemii mniej zgonów w 2020 roku!

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina Ścinawa liczyła 9350 mieszkańców stałych, a więc o 46 mniej, niż rok wcześniej- w samym mieście było to 5176 osób. W minionym roku zmarło łącznie 112 mieszkańców (w 2019 zmarło 117 osób), a na świat przyszło 69 dzieci. Zapraszamy na krótkie podsumowanie demograficzne ostatnich 12 miesięcy.

Wykaz mieszkańców zameldowanych na stałe w mieście Ścinawa oraz poszczególnych wsiach gminy (stan na 31 grudnia 2020 r.):
• Ścinawa – 5176, mniej o 10 osób w stosunku do roku 2019;
• Buszkowice – 137, mniej o 4 osoby w stosunku do roku 2019;
• Chełmek Wołowski – 104, więcej o 8 osób w stosunku do roku 2019;
• Dąbrowa Dolna – 47, tyle samo osób co w roku 2019;
• Dąbrowa Środkowa – 77, więcej o 7 osób w stosunku do roku 2019;
• Dębiec – 106, mniej o 4 osoby w stosunku roku 2019;
• Dłużyce – 136, mniej o 6 osób w stosunku do roku 2019;
• Dziesław – 282, mniej o 8 osób w stosunku do roku 2019;
• Dziewin – 137, więcej o 2 osoby w stosunku do roku 2019;
• Grzybów – 76, mniej o 2 osoby w stosunku do roku 2019;
• Jurcz – 147, mniej o 1 osobę w stosunku do roku 2019;
• Krzyżowa – 144, mniej o 3 osoby w stosunku do roku 2019;
• Lasowice – 231, tyle samo osób co w roku 2019;
• Parszowice – 421, więcej o 2 osoby w stosunku do roku 2019;
• Przychowa – 165, mniej o 2 osoby w stosunku do roku 2019;
• Redlice – 159, więcej o 6 osób w stosunku do roku 2019;
• Ręszów – 233, mniej o 10 osób w stosunku do roku 2019;
• Sitno – 83, mniej o 3 osoby w stosunku do roku 2019;
• Turów – 208, mniej o 11 osób w stosunku do roku 2019;
• Tymowa – 783, więcej o 7 osób w stosunku do roku 2019;
• Wielowieś – 280, mniej o 7 osób w stosunku do roku 2019;
• Zaborów – 229, mniej o 7 osób w stosunku do roku 2019.

W przypadku obszarów wiejskich największy spadek liczby mieszkańców odnotowano w Turowie (minus 11 osób) oraz w Ręszowie (minus 10 osób), z kolei największy przyrost zewidencjonowano w Chełmku Wołowskim (plus 8 osób).

W gminie Ścinawa zameldowano 69 dzieci, które urodziły się w 2021 roku. Na świat przyszło więcej dziewczynek, niż chłopców, odpowiednio: 38 i 31. Zmarło natomiast 112 mieszkańców, w związku z czym bilans demograficzny jest ujemny (minus 43 osoby).
Warto odnotować, że na koniec minionego roku w gminie było łącznie 124 mieszkańców zameldowanych czasowo (o 39 mniej niż na finiszu 2019 roku).
Ponadto w 2020 roku zostało zawartych 37 ślubów, w tym 25 cywilnych i 12 konkordatowych (kościelnych). Jednocześnie odnotowano 15 rozwodów.