AktualnośćiNews

Organizacje z terenu gminy z grantami Działaj Lokalnie 2020!

Poznaliśmy listę beneficjentów konkursu Działaj Lokalnie 2020, prowadzonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich. W tegorocznej edycji wystartowało 19 organizacji z terenu 10 nadodrzańskich gmin. Komisja wybrała 15 najlepszych projektów, w tym aż 4 są autorstwa aktywnych podmiotów działających na terenie ścinawskiego samorządu.

15. pozycję zajęło Stowarzyszenie „Sołectwo Krzyżowa”, które chce zadbać o zieleń, w tym nowe nasadzenia i oświetlenie wokół świetlicy, realizując projekt: „Zieleń naszą dumą”.

Na 14. miejscu znalazł się pomysł Stowarzyszenia „Razem dla Buszkowic” zatytułowany „Pięknie wokół nas”, dzięki pozyskanemu wsparciu grupa zakupi m.in. potrzebną kosiarkę i zadba o tereny zielone w Buszkowicach.

Miejsce 3. zajął „Aktywny Dziewin” z pomysłem na rajd rowerowy połączony z kajakowym spływem i imprezą plenerową, promującymi turystykę i rekreację nad rzeką Odrą. Wszystko pod nazwą: „Aktywnie po Krainie Łęgów Odrzańskich”.

Natomiast na miejscu 1. sklasyfikowano Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, które dzięki wsparciu zrealizuje zadanie pt.: „Zostań i zobacz co u nas”. Projekt zakłada organizację plenerów malarskich w 6 wsiach: Ręszowie, Sitnie, Parszowicach, Wielowsi, Dziewinie, Zaborowie, a także wydanie specjalnych tablic informacyjnych, na których zebrane zostaną prace wykonane przez dzieci.

Gratulujemy i czekamy na efekty pracy wykonywanej bezinteresownie na rzecz lokalnych społeczności!

Link do wyników konkursu Działaj Lokalnie 2020: TUTAJ