AktualnośćiGmina Ścinawa

Gmina stara się o pieniądze na inwestycje- wnioski do RFIL złożone

Ścinawa po raz kolejny aplikuje o środki przewidziane dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), wspomniane wsparcie obejmuje dotacje na samorządowe przedsięwzięcia. Gmina Ścinawa z końcem grudnia złożyła 3 wnioski o pomoc ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, łącznie na kwotę 7,5 mln złotych. Samorząd koncentruje się na przygotowanych dokumentacyjnie inwestycjach, których realizacja, z uwagi na aktualne zaangażowanie środków budżetowych przy dużych i już wykonywanych zadaniach, jest utrudniona. W tym naborze rząd zabezpieczył fundusze na poziomie 1,65 mld zł w skali kraju. Jeden z wniosków gminy dotyczy modernizacji budynku OSP w Ścinawie.

Przypomnijmy, że w ramach wsparcia rządowego ścinawski samorząd otrzymał już ponad 4,5 mln zł. Pisaliśmy o tym w artykułach: „Dzięki inwestycjom gminie przyznano rekordowe wsparcie!” oraz „Ogromne wsparcie dla zaplanowanych inwestycji”. Wówczas rozdysponowano 6 mld zł, pomagając jednostkom samorządu terytorialnego zrealizować zaplanowane inwestycje, mimo problemów i uszczupleniu dochodów budżetowych gmin, wywołanych pandemią COVID-19.
W kolejnej transzy, jednak już nie w trybie powszechnego wsparcia, a naborów, rząd rozdzielił kolejne 6 mld zł. Ścinawa oczywiście „wypełniła kupon” i złożyła w terminie do 30 września br. wniosek o dofinansowanie kwotą ponad 17,7 mln zł gminnych inwestycji, jednak nie zyskał on aprobaty decydentów.

Tym razem nasz samorząd ubiega się łącznie o 7,5 mln zł, a złożone w terminie do 28 grudnia br. wnioski dotyczą:
● modernizacji budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie – kwota 3,5 mln złotych

● budowy świetlicy wiejskiej w Dębcu, wnioskowana kwota 1,5 mln złotych

● przebudowy targowiska miejskiego w Ścinawie – wnioskowana kwota 2,5 mln złotych

– Składając wnioski o dofinansowanie zawsze liczymy na pozytywne rozstrzygniecie, wierzę, że tym razem nasza gmina uzyska choć część wsparcia, o które wnioskuje, co pozwoli nam wykonać inwestycje przygotowane dokumentacyjnie. Kolejny raz staramy się o pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, mam nadzieję, że nasze plany i przedsięwzięcia zyskają aprobatę ze strony rządu i mimo pandemii COVID-19 będziemy mogli je urzeczywistniać, trzymajcie kciuki – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.