AktualnośćiGmina Ścinawa

Będzie remont drogi powiatowej Dziesław-Olszany!

Starostwo Powiatowe w Lubinie wybrało wykonawcę dla zadania pn. „ Remont drogi powiatowej nr 1211D od skrzyżowania z drogą powiatową 1209D w kierunku Olszan”. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma: Usługi Remontowo Budowlane i Transport Józef Michalik z Lubania, a zawarty 10 grudnia br. kontrakt opiewa na kwotę 1.465.897,54 zł. Odcinek przewidziany do remontu ma długość 2000 metrów, większa część (1270 m) leży na terenie gminy Ścinawa, mniejsza (730 m) na terenie gminy Rudna. Powiat na inwestycję otrzymał blisko 1,2 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych, co stanowi 80 % kosztów zadnia.

– Jeśli warunki pogodowe pozwolą, to wykonawca rozpocznie prace już w II połowie stycznia. Na razie firma rozważa możliwości wylewania warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni, to wygodniejsze rozwiązanie, które wiąże się jednak z wprowadzaniem czasowych objazdów – tłumaczy Tomasz Rosik, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu w Starostwie Powiatowym w Lubinie.

Remont drogi powiatowej swoim zakresem obejmuje następujące działania:
– wykonanie ścinki poboczy,
– czyszczenia rowów z wyprofilowaniem dna skarp,
– wycinki krzewów,
– frezowania nawierzchni bitumicznej,
– wykonania podbudowy z kruszywa łamanego,
– wykonania nawierzchni asfaltowej wiążącej i ścieralnej,
– wykonania oznakowania: poziomego i pionowego.

Wkład własny w łącznie w kwocie blisko 300 tys. zł (20 % kosztów zadania) będą współfinansowały: powiat lubiński- 145 tys. zł, gmina Rudna- 108 tys. zł, gmina Ścinawa- 40 tys. zł.

– Po rozmowie ze starostą Adamem Myrdą, zdecydowałem, że wesprzemy w tej inwestycji drogowej powiat lubiński, który zmaga się z trudną sytuacją finansową, spowodowaną miedzy innymi utratą dochodów przez trwającą pandemię COVID-19, starostwo chce jednak systematycznie poprawiać stan zarządzanych przez siebie dróg i co ważniejsze, wykorzystać otrzymaną dotację rządową. Adam Myrda zwrócił się w tej sprawie z prośbą o pomoc – mówi burmistrz Krystian Kosztyła. – Dzięki naszemu, stosunkowo niewielkiemu zaangażowaniu, mieszkańcy i użytkownicy drogi będą mogli już niedługo korzystać z nowej jezdni na tym odcinku – dodaje burmistrz.

Zgodnie z zwartą umową wykonawcę obowiązuje 90-dniowy termin realizacji zadania od daty podpisania kontraktu, tj. od 10 grudnia br., z wyłączeniem okresu zimowego, czyli dni pomiędzy 23 grudnia, a 15 marca.