Aktualnośći

Wykonawca budowy kanalizacji w Buszkowicach i Przychowej wybrany!

Zakończyła się analiza i ocena ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem w miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”, dla części I – tym samym wyłoniono wykonawcę budowy sieci sanitarnej w Buszkowicach oraz Przychowej.

Wcześniej informowaliśmy, że gmina wskazała firmę, która budować będzie kanalizację w Dziewinie i Dłużycach. Zanim jednak podpisane zostaną umowy na roboty budowlane, musi upłynąć termin na złożenie ewentualnych odwołań, a także pozytywnie zakończyć się obligatoryjna kontrola postępowania przetargowego, prowadzona już przez Urząd Zamówień Publicznych. Wcześniej o sprawie pisaliśmy w artykułach: „Duże zainteresowanie inwestycjami w Buszkowicach, Dłużycach, Dziewinie i Przychowej!” oraz „Wybrano wykonawcę budowy kanalizacji w Dłużycach i Dziewinie!”.

W ramach przeprowadzonego postępowania dla części I – obejmującej budowę kanalizacji w miejscowościach Buszkowice i Przychowa wybrano: konsorcjum firm, któremu lideruje Zakład Górniczy Hydrowiert Fitzner&Fitzner Sp. z o.o. z Milicza, a partneruje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe INKADRO Sp z o.o. z Rabczyna.
Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla części I, II i III opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy: TUTAJ.

Poniżej plan gminy Ścinawa z aktualnymi informacjami dotyczącymi kanalizowania obszarów wiejskich i realizacji kompleksowego projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, na który ścinawski samorząd pozyskał blisko 60 mln zł bezzwrotnego wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – dotacja pochodzi z budżetu Unii Europejskiej.