AktualnośćiGmina Ścinawa

Zobacz jaka jest jakość powietrza w Ścinawie!

W ścinawskim rynku działa czujnik monitorujący stan jakości powietrza. Urządzenie informuje o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych – PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. smog). Niebawem przy ratuszu zamontowany zostanie również wyświetlacz LED, informujący o wyżej podanych parametrach. Obecnie wyniki dostępne są w formie elektronicznej, może je sprawdzić poprzez oficjalną stronę: www.scinawa.pl, klikając w zakładkę: „RAPORT POWIETRZA”.

Dostępna wiedza o stanie zanieczyszczeń powietrza, ma pomagać mieszkańcom w podejmowaniu decyzji o pobycie na zewnątrz budynków, szczególnie w przypadku osób narażonych na działanie smogu (dzieci, seniorów, kobiet w ciąży, osoby z chorobami układu oddechowego). Stąd decyzja lokalnego samorządu o zainstalowaniu urządzenia oraz udostępnianiu pomiarów.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za jakość powietrza, choćby wybierając paliwo do ogrzewania naszych domów.

– Szczególnie w okresie zimowym jakość powietrza w obrębie rynku, ale zapewne w całej gminie, nie należy do najlepszych. Od jakiegoś czasu monitorujemy ten stan, teraz daliśmy taką możliwość mieszkańcom, by czuli się odpowiedzialni za zdrowie całej lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że sytuacja będzie ulegała poprawie, między innymi dzięki gazyfikacji miasta, a także dofinansowywaniu przez samorząd inwestycji, polegających na wymianach źródeł ciepła dla gospodarstw na bardziej ekologiczne – tłumaczy Renata Jakubowska-Pawlak, kierownik Referatu Funduszy Pozabudżetowych i Inicjatyw Obywatelskich w ścinawskim urzędzie.

Jak sprawdzić jakość powietrza? – To łatwe, wystarczy kliknąć we wskazaną zakładkę:

Warto podkreślić, że ścinawski samorząd prowadzi szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Podstawę do ubiegania się o zewnętrzne środki stanowił oczywiście „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Ścinawa” uchwalony przez Radę Miejską w Ścinawie 25 maja 2016 roku. Wcześniej, na etapie opracowywania samego planu, samorząd prowadził konsultacje z mieszkańcami.

Właśnie dzięki takim działaniom możliwe było pozyskanie niebagatelnych środków w kwocie ponad 4 mln złotych na zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin legnicko-głogowskiego obszaru interwencji” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Z dotacji w tym roku skorzystało 117 beneficjentów, uzyskując wsparcie na poziomie 1.626.065,48 zł. W przyszłym roku kolejna grupa mieszkańców będzie mogła wystąpić o znaczny zwrot kosztów na wymianę starych pieców, gdyż przewidziano dla nich kolejne dwa nabory. O sprawie informowaliśmy w artykule: Umowy na piecowe granty (FOTO).

Gmina Ścinawa na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, uruchomiła również bezpłatny punkt obsługi mieszkańców w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”. Na miejscu przeszkoleni pracownicy udzielają szczegółowych informacji dotyczących dedykowanego wsparcia oraz pomagają zainteresowanym w wypełnianiu wniosków, a co za tym idzie, w uzyskiwaniu dopłat na wymianę źródeł ogrzewania. W ciągu pierwszego roku działalności, z pomocą ścinawskiego punktu wnioski do WFOSiGW złożyłoi 47 zainteresowanych, na dziś otrzymali oni wsparcie na poziomie 518.690,51 zł. O sprawie informowaliśmy m.in. w artykule: „Czyste Powietrze” w gminie Ścinawa!