AktualnośćiGmina Ścinawa

Żółty, niebieski, zielony… jakie odpady, do którego pojemnika? (ZASADY)

Zwracamy się z ponownym apelem do mieszkańców, by dbali o czystość i reagowali, kiedy ktoś zaśmieca nasze otoczenie i np. zostawia stare meble lub opony przy tzw. „dzwonkach”, zamiast oddać je bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Ustawione na terenie miasta i w każdej wsi gminnej pojemniki do segregacji nie są publicznymi wysypiskami śmieci! Odpowiednie służby zajmują się pracami porządkowymi, natomiast nie zwalnia to nikogo z pozostawiania odpadów w należnej formie i w miejscach do tego przeznaczonych. Dla przypomnienia, jak należy segregować śmieci, prezentujemy uaktualnioną grafikę. Jednocześnie przypominamy jak funkcjonuje PSZOK w Ścinawie.

 

(kliknij by powiększyć)

PSZOK: czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, to nie składowisko i nie można tam wywozić wszystkich frakcji! Punkt dla mieszkańców miasta i gminy Ścinawa mieści się przy ulicy Wrocławskiej 17 w Ścinawie. Czynny jest w środy od godz. 8:00 do 16:00 oraz w soboty od 9:00 do 15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Odpady dostarczane do PSZOK są przyjmowane bezpłatnie w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyłącznie od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Ścinawa. PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej. Dla pełnej informacji publikujemy obowiązujący Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Dla ułatwienia segregacji, do dyspozycji mieszkańców gmina Ścinawa oddała również specjalne kontenery na odpady, tzw. „dzwonki”. Część tych pojemników zlokalizowana jest na terenach zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a części na gruntach gminnych. Należy jednak pamiętać, że pozostawiane w nich śmieci powinny być posegregowane wg frakcji: papier, plastik, szkło, odpady biodegradowalne. Surowo zabrania się pozostawiania innych odpadów w bezpośrednim sąsiedztwie kontenerów. Niestety, nagminne zdarza się, że mieszkańcy przy „dzwonkach” zostawiają kanapy, łóżka, szafy, kineskopy od telewizorów, części od kosiarek, samochodów, opony itd. W tym miejscu zwracamy się do wszystkich, którzy będą świadkami takich sytuacji, żeby stanowczo reagowali i bezzwłocznie zgłaszali fakt zaśmiecania na policję. Informujemy również, że ścinawski samorząd, celem wyłapania i ukarania osób podrzucających odpady innego rodzaju niż pojemniki do tego przeznaczone, w punktach zlokalizowanych na gruntach gminnych, uruchamia właśnie system monitoringu, obejmujący „dzwonki”.

Lista punktów w których udostępniono mieszkańcom pojemniki (wsie):
• Buszkowice (przy sklepie),
• Chełmek Wołowski (przy budynku nr 10),
• Dąbrowa Dolna (przy skrzyżowaniu),
• Dąbrowa Środkowa (przy skrzyżowaniu),
• Dębiec (przy parku),
• Dłużyce (przy sklepie),
• Dziesław (przy świetlicy),
• Dziewin (przy sklepie),
• Grzybów (przy sklepie),
• Jurcz (w pobliżu kościoła),
• Krzyżowa (przy stawie),
• Lasowice (przy budynku nr 43),
• Parszowice (w pobliżu kościoła),
• Przychowa (w pobliżu kościoła),
• Redlice (przy budynku nr 6),
• Ręszów (przy świetlicy),
• Sitno (przy budynku nr 16),
• Turów (przy przystanku),
• Tymowa (między budynkami 104-106, przy przystanku),
• Wielowieś (przy świetlicy),
• Zaborów (przy budynku nr 33).

Lista punktów, w których udostępniono mieszkańcom pojemniki (miasto Ścinawa):
• Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Królowej Jadwigi,
• Centrum Turystyki i Kultury przy ul. Kościuszki,
• ul. Sportowa (Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa „Rolnik”),
• ul. Władysława Jagiełły 41 (Ścinawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – ŚSM),
• ul. Kościuszki 19-23 (ŚSM),
• ul. Kościuszki 23 (ŚSM),
• ul. Paderewskiego – Chopina 1 (ŚSM),
• ul. Paderewskiego 2-4 (ŚSM),
• ul. Wiosenna,
• ul. 1-go Maja,
• ul. Mickiewicza,
• ul. Cisowa,
• ul. Robotnicza – Głogowska,
• ul. Kołomłyńska,
• ul. Lipowa 2-2b (ŚSM),
• ul. Władysława Jagiełły 17-23 (ŚSM),
• ul. Władysława Jagiełły 17-23 (ŚSM),
• ul. Władysława Jagiełły 33 (ŚSM),
• ul. Władysława Jagiełły 33-45 (ŚSM),
• ul. Chopina 6 (ŚSM),
• ul. Chopina 2-6 (ŚSM),
• ul. Paderewskiego 6 (ŚSM),
• ul. Kościuszki 5-9 (ŚSM),
• ul. Kościuszki 33 (ŚSM),
• ul. Wołowska 6 (ŚSM),
• ul. Wołowska 10A (ŚSM),
• ul. Wołowska 12 (ŚSM),
• ul. Wrocławska 17 (PSZOK),
• ul. Pl. Zjednoczenia.