AktualnośćiGmina Ścinawa

Rządowa pomoc dla sprzedawców chryzantem

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy przedsiębiorcom, którzy nie sprzedali chryzantem w związku z niedawnym zamknięciem cmentarzy.

Pomoc przysługuje osobom, które na dzień złożenia wniosku o pomoc mają jeszcze do sprzedaży:
• co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości,
• co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości.

Stawki pomocy:
• chryzantema doniczkowa – 20 zł za sztukę,
• chryzantemy cięte – 3 zł za sztukę.

Wypłata pomocy nastąpi do 31 grudnia 2020 r.

Aby otrzymać wsparcie, trzeba:
• wypełnić wniosek pobrany ze strony www.arimr.gov.pl, podać w dokumencie m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania;
• do 6 listopada 2020 r. złożyć wniosek w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem. Jeśli o pomoc ubiega się posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, musi wraz z wnioskiem złożyć również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis;
• przekazać bezpłatnie chryzantemy organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego lub innym instytucjom publicznym, które zgłoszą w ARiMR zamiar odbioru tych chryzantem, uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów.

Chryzantemy nieodebrane do 16 listopada należy niezwłocznie przekazać firmie zajmującej się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów.
Do 30 listopada trzeba też złożyć do biura powiatowego ARiMR (Rudna, ul. Ścinawska 15) potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych organizacjom lub instytucjom albo potwierdzenie przekazania chryzantem jako bioodpadów.

Więcej na stronie internetowej arimr.gov.pl.

 

Źródło: lubin.pl