AktualnośćiGmina Ścinawa

Radni przyjęli zmiany w WPF, staramy się o pieniądze na oświetlenie!

Na wczorajszej sesji, zwołanej w trybie pilnym, radni Rady Miejskiej w Ścinawie przyjęli zmiany w wieloletniej prognozie finansowej (WPF), dzięki czemu samorząd zabezpieczył wymagane środki, by ubiegać się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego w mieście oraz na wsiach oraz dostosowanie go do obowiązujących norm. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i włączeniem powiatu lubińskiego w tzw. „czerwoną strefę”, odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich uczestników sesji, przewodniczący rady zdecydował, że obrady odbędą się z wyłączeniem publiczności, o czym poinformował w opublikowanym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy w miniony piątek zawiadomieniu o zwołaniu sesji.

Wspomniany wyżej WPF jest ważnym załącznikiem do wniosku o dotację na oświetlenie uliczne, który został już złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Gmina Ścinawa ubiega się o wsparcie zewnętrzne na ten cel z RPO WD 2014-2020 w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tj.: Chocianowem, Polanicą-Zdrój oraz Lubinem. Celem całego projektu jest m.in.: dostosowanie oświetlenia ulicznego do aktualnych norm, obniżenie energochłonności systemu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i przechodniów na drogach, prawidłowe oświetlenie przejść dla pieszych, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, unowocześnienie, podniesienie niezawodności i jakości funkcjonowania oświetlenia ulicznego. Ścinawa wraz z innymi samorządowymi partnerami wnioskuje o łączne wsparcie na poziomie ponad 34 milionów złotych, z czego dla naszej gminy o dotację w kwocie blisko 7 milionów zł!

Niebawem szerzej opiszemy planowane do realizacji przedsięwzięcie. Dzisiaj możemy powiedzieć, że w ramach przygotowywanego zadania powstała dokumentacja, którą ścinawski samorząd opracował przy współpracy z firmą Tauron Polska Energia – dystrybutorem i operatorem sieci energetycznych. Ponadto projekty modernizacji sieci oświetlenia ulicznego dotyczące poszczególnych miejscowości uzyskały już pozwolenia na budowę.

– Dziękuję radnym, którzy głosowali za zmianami w WPF, mogliśmy złożyć kompletny wniosek o zewnętrzne wsparcie na bardzo potrzebne dla mieszkańców zadanie dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie. Dzięki podejmowanym, tak jak w tym przypadku pilnie, decyzjom i zmianom uchwał, możemy ubiegać się o potrzebne dotacje, a jak pokazują dotychczasowe nasze działania i bilans pozyskanych funduszy, robimy to bardzo skutecznie. Dzięki zrozumieniu sytuacji przez większość radnych i dobrą z nimi współpracę, wypełniliśmy kolejny kupon, o kolejne pieniądze zewnętrzne dla gminy, dla naszych mieszkańców – skomentował po sesji burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.