AktualnośćiGmina Ścinawa

Usuwano azbest w gminie Ścinawa

Ścinawski samorząd zakończył realizację zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Na ten cel nasza gmina pozyskała dotację w kwocie 39.121,20 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dofinansowanie pochodziło z konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW cz. 2). „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Ze środków funduszu pokrytych zostało 100% poniesionych kosztów. W celu realizacji zadania Gmina Ścinawa, biorąc pod uwagę wartość szacunkową zadania, która jest niższa niż 30.000 euro, umieściła w Biuletynie Informacji Publicznej zapytanie ofertowe.
W wyniku ogłoszenia ofertę na realizację zadania złożyło 2 firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło „7A” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Władysław Bakinowski, z którym Gmina Ścinawa w w lipcu br. zawarła umowę (umowa Nr IR.65/2020).

Wykonawca dokonał demontażu 1141,31 m2 pokrycia dachów. Ponadto od 25 właścicieli nieruchomości zostało odebranych 2323,70 m2 zeskładowanych wcześniej odpadów. W sumie przyjęto 47,70 Mg wyrobów zawierających azbest tj. płyty azbestowo-cementowych.

Zrealizowany projekt miał na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania rakotwórczego materiału. Nieruchomości, których dotyczył wniosek zostały zinwentaryzowane oraz ujęte w PROGRAMIE USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA MIASTA I GMINY ŚCINAWA.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.