AktualnośćiGmina Ścinawa

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

W związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2019, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie aktywizuje niepełnosprawnych mieszkańców do działania. Celem głównym w/w programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:
1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji.

Terminy składania wniosków w roku 2019:
MODUŁ II – I półrocze – do dnia 31 marca 2019 r.
MODUŁ II – II półrocze – do dnia 10 października 2019 r.
MODUŁ I – do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Więcej informacji na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie: TUTAJ.