Aktualnośći

Rewitalizacja kolejnych budynków z gminnych dotacji! (FOTO)

W ramach drugiej edycji konkursu zorganizowanego przez ścinawski samorząd w 2019 roku prywatni właściciele, oraz wspólnoty mieszkaniowe, również zarządzane przez spółdzielnie z terenu miasta i gminy, mogli starać się o wsparcie finansowe na remonty budynków. Łącznie, 19 wnioskodawcom, przyznano blisko 400.000,00 zł. Realizowane sukcesywnie inwestycje przekładają się na komfort życia mieszkańców oraz poprawę estetyki i upiększenie przestrzeni publicznej. Aktualnie modernizowane są kolejne obiekty.

Obecnie trwają prace w dwóch kamienicach w Ścinawie: przy ulicy Grunwaldzkiej, gdzie wykonywane jest ocieplenie i nowa elewacja, oraz Przyjaciół Żołnierza. Zakres zadania związany z obiektem na Przyjaciół Żołnierza jest szerszy i obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku oraz wykonanie nowej elewacji – gmina wsparła modernizację tej inwestycji kwotą 62.500,00 zł. Z kolei na roboty realizowane przy ulicy Grunwaldzkiej mieszkańcy otrzymali grant w wysokości 15.625,00 zł.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego ścinawski samorząd planuje ponowne uruchomienie naboru na rewitalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych i wsparcie mieszkańców/właścicieli nieruchomości dotacjami ze środków budżetowych gminy.

O konkursie i realizowanych inwestycjach w przedmiotowym zakresie pisaliśmy wcześniej w artykułach: