AktualnośćiGmina Ścinawa

Trwa nabór wniosków o dotację na wymianę pieców!

Przypominamy, że trwa organizowany przez lokalny samorząd konkurs grantowy dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ścinawa na wymianę starych pieców. Dzięki pozyskanej przez ścinawski magistrat dotacji unijnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w budżecie można było zapisać na ten cel kilka milionów złotych, które są do dyspozycji zainteresowanych mieszkańców. Do tej pory swoje wnioski złożyło 57 chętnych, na łączną kwotę blisko 800 tys. złotych. Dokumenty w ramach pierwszego naboru przyjmowane są do 17 sierpnia, czyli do najbliższego poniedziałku. Kolejny konkurs zaplanowano w przyszłym roku.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, punkt informacyjny dla ubiegających się o dotacje petentów czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach od 9:00 do 14:00 (biuro nr 27 na II piętrze, telefon: 76/ 74-00-221).
Wszelkie niezbędne formularze i szczegółowe informacje dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=3759&idmp=87&r=r

UWAGA: każda zgłoszona do konkursu inwestycja, zgodnie z wymogami, musi posiadać uproszczony audyt energetyczny. Lista audytorów, którzy spełnili wymogi formalne do wykonywania funkcji przy opisywanym projekcie, została udostępniona jeszcze przed ogłoszeniem konkursu w BIP ścinawskiego samorządu. To grantobiorca, czyli osoba wnioskująca o wsparcie na wyminę źródła ciepła będzie musiała wybrać audytora z listy rekomendowanej przez gminę oraz opłaci jego pracę. Koszt pracy audytora wybranego z listy jest kosztem kwalifikowalnym objętym refundacją. W przypadku osób, które wykonały audyt przez audytora spoza listy, koszt wykonanego audytu nie będzie kwalifikowany do zwrotu.

– Do tej pory trafiło do nas blisko 60 wniosków. Wszyscy, którzy spełnią kryteria otrzymają wsparcie, dlatego warto aplikować, do czego serdecznie zachęcam – mówi Renata Jakubowska-Pawlak, kierownik Referatu Funduszy Pozabudżetowych i Inicjatyw Obywatelskich w ścinawskim urzędzie.

Z analizy dotychczas złożonych wniosków wynika, że właściciele nieruchomości z terenu gminy Ścinawa chcą wymieniać piece węglowe na bardziej ekologiczne, a szczególnym zainteresowaniem cieszą się piece gazowe oraz piece na pellet (biomasę).

– Po weryfikacji wniosków zostanie ogłoszona lista zwycięzców konkursu, później będą oni zaproszeni w celu podpisania umów z organizatorem. Rozliczenie będzie musiało nastąpić do końca listopada 2020 r. – podkreśla kierownik Renata Jakubowska-Pawlak.

O konkursie, zasadach oraz korzyściach informowaliśmy wcześniej w artykule: Do gminy po dotacje na wymianę starego pieca – dzisiaj startuje konkurs!