Aktualnośći

Dotacje dla jednostek OSP

Cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Ścinawa otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakup sprzętu i wyposażenia w ramach ogólnopolskiego programu. Łącznie przyznane wsparcie wyniosło 32 549,00 zł. Symboliczne promesy zostały przekazane w piątek 10 lipca podczas uroczystości, która odbyła się w Auli Forum w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.

Program Priorytetowy pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, to kontynuacja popularnego programu „Mały strażak”.
Celem Programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa dolnośląskiego w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. W ramach programu przyznano dotacje dla jednostek OSP z terenu województwa dolnośląskiego w wysokości 6 258 132,25 zł.

Dofinansowanie gminnych jednostek OSP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:
1. OSP Ścinawa – 13 860,00 zł
2. OSP Tymowa – 7 528,00 zł
3. OSP Parszowice – 5 600,00 zł
4. OSP Zaborów – 5 561,00 zł

Foto: e-legnickie.pl, OSP Ścinawa