AktualnośćiGmina Ścinawa

Od 6 maja Przedszkole w Ścinawie otwarte!

Zgodnie z sugestiami rządu oraz wszelkimi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, decyzją lokalnego samorządu, od 6 maja br. Przedszkole w Ścinawie będzie otwarte. W pierwszej kolejności do placówki będą mogły uczęszczać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu – co będzie weryfikowane.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia dziecku/dzieciom opieki przedszkolnej, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki – wcześniej o takiej możliwości telefonicznie zawiadamiały ich wychowawczynie poszczególnych grup. Prosimy o kontakt i przekazywanie do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie informacji o liczbie uczestników zajęć opiekuńczych:
– drogą mailową na adres: sp3@scinawa.pl,
– na telefon stacjonarny (w dni pracy szkoły w godzinach od 7:00-15:00): 76/ 841 26 46, lub telefonicznie bezpośrednio do opiekunów poszczególnych grupy.

Rodzice zgłaszający dzieci do udziału w zajęciach przedszkolnych zostaną poproszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie.
Liczebność grup będzie mniejsza, niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli, bo wynosić będzie 12 dzieci na grupę (łącznie przedszkole maksymalnie przyjmie do 96 dzieci).

Pracownicy placówki będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki i ewentualnie przyłbice.
Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia.
Uwaga: godziny opieki w przedszkolu nie ulegają zmianie, placówka zapewni także wyżywienie.