AktualnośćiGmina Ścinawa

Urząd nadal pracuje w trybie wewnętrznym

Dziś weszła w życie poprawka dla rządowego rozporządzenia dotyczącego częściowego znoszenia ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa nadal będą realizowali zadania z zakresu działań Urzędu Stanu Cywilnego, te związane z ewidencją ludności czy sprawami obywatelskimi. Petenci, których sprawy wymagają osobistego spotkania z urzędnikiem, proszeni są o telefoniczny kontakt celem umówienia wizyty w ratuszu na konkretny dzień i godzinę.

– Urząd Miasta i Gminy Ścinawa realizował zadania związane z USC, z ewidencją ludności czy sprawami obywatelskimi cały czas, z jedną różnicą, nie przyjmowano interesantów w samym budynku. Wszystkie wnioski, które wpływały do nas elektronicznie czy też poprzez wystawioną skrzynkę na korespondencję tradycyjną, obsługiwane były zdalnie i na bieżąco – tłumaczy Magdalena Ratajczak kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty w ścinawskim magistracie.

Od dzisiaj zwiększa się zakres obsługi bezpośredniej klientów urzędu, zasadą będzie obsługa petentów umówionych przez telefon. Interesanci proszeni są, by dzwonili na wskazane numery telefonów i umawiali się na konkretny dzień i godzinę, celem załatwienia swojej sprawy.
– Jednocześnie, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników magistratu oraz mieszkańców gminy, przypominam, że jeśli nie ma konieczności osobistego załatwienia sprawy, korzystajmy wówczas z e-usługi przez ePUAP, poczty elektronicznej, bądź z wysyłki dokumentów przez operatora pocztowego, ograniczając do minimum kontakt z innymi ludźmi – dodaje Magdalena Ratajczak.

Numery telefonów do poszczególnych referatów w urzędzie:
Sekretariat: 76/ 740 02 00;
USC, Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty: 76/ 740 02 12;
Podatki: 76/ 740 02 40;
Gospodarowanie odpadami: 76/ 740 02 41;
Referat Finansów i Budżetu: 76/ 740 02 36;
Gospodarka nieruchomościami: 76/ 740 02 31;
Referat Inwestycji i Rozwoju: 76/ 740 02 26 i 76/ 740 02 28;
Referat Funduszy Pozabudżetowych i Inicjatyw Obywatelskich: 76/ 740 02 21;
Zarządzanie Kryzysowe: +48 570 335 112.

UWAGA: urząd przyjmuje dokumenty przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@scinawa.pl oraz ePUAP – skrytka ePUAP: (/h7p412lvei/skrytka). Przed drzwiami magistratu wystawiona jest skrzynka podawcza, do której można wrzucać dokumenty. Petenci będą wpuszczani do urzędu tylko w pilnych sprawach, pod nadzorem obsługującego pracownika.