Aktualnośći

Planowane zmiany w programie „Czyste Powietrze”

W marcu br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił planowane zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Dzięki rządowemu wsparciu mieszkańcy pozyskują pieniądze m.in. na wymianę starych pieców, tzw. kopciuchów i ocieplanie domów. Korekta programu wejdzie w życie najprawdopodobniej w najbliższych tygodniach. Co dokładnie się zmieni?

Zmiany mają dotyczyć w szczególności:
– uproszczenia zasad przyznawania dotacji;
– włączenia w program jednostek samorządu terytorialnego (dzisiaj nieliczne samorządy, m.in. ścinawski, wspierają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w naborach, ocenach wniosków itp.);
– skrócenia czasu rozpatrywania wniosków;
– uproszczenia samego wniosku o dotację;
– wprowadzenia możliwości składania wniosków online w serwisie gov.pl;
– włączenia w program sektora bankowego;
– integracji z programem „Mój prąd” (program finansujący instalacje fotowoltaiczne);
– powiązania wysokości dotacji z efektem ekologicznym (dzisiaj wysokość dotacji uzależniona jest tylko od dochodów w gospodarstwie domowym);
– wprowadzenia dotacji także dla tych, którzy wymienili już źródła ciepła;
– możliwości finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych i zakończonych;
wprowadzenia nowych limitów dotacji:
1. grupa podstawowa – dochody nie mogą przekroczyć 100.000 zł (koszt tylko beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członków gospodarstwa domowego), maksymalna kwota dotacji to 25.000 zł i dodatkowo 5.000 zł, jeżeli będzie montowana instalacja fotowoltaiczna;
2. grupa limit podwyższony – dla osób, których dochód na 1 członka rodziny nie przekracza 1.400 zł (dla gospodarstw wieloosobowych) i 1.960 zł (dla gospodarstw jednoosobowych), maksymalna kwota dofinansowania to 32.000 zł i dodatkowo 5.000 zł, jeżeli będzie montowana instalacja fotowoltaiczna.

Więcej o nowej wersji programu na: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/art,23,nowa-wersja-programu-czyste-powietrze.html.

Przy okazji przypominamy, że od wrześniu 2019 roku, czyli już ponad pół roku, ścinawski samorząd obsługuje wnioski w ramach przedmiotowego programu. W Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa przeszkolony pracownik udziela szczegółowych informacji dotyczących „Czystego Powietrza”, pomogą mieszkańcom w wypełnianiu wniosków. Na mocy podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ścinawski samorząd przyjmuje również wnioski oraz ewentualne korekty, a także dokonuje ich oceny i weryfikacji przed przekazaniem do legnickiego oddziału tej instytucji. Ostateczna decyzja oraz weryfikacja dokumentów leży jednak w kompetencjach zarządu WFOŚiGW.

W Ścinawie punkt obsługujący interesantów w ramach programu „Czyste Powietrze” działa w godzinach pracy magistratu. Zainteresowanych uzyskaniem wsparcia mieszkańców zapraszamy do pokoju/biura nr 27 na II piętrze urzędu, a obecnie, w związku z pandemią koronawirusa, prosimy kontakt telefoniczny pod numerem: (76) 74-00-221.

– Od momentu podpisania porozumienia z WFOŚiGW we Wrocławiu przyjęliśmy od mieszkańców 17 wniosków o dotację na łączną kwotę 581.000 złotych, z czego 12 wniosków w 2019 roku i 5 w bieżącym. Dokumenty po weryfikacji wstępnej, czyli sprawdzeniu poprawności wypełnienia, wszystkich załączników oraz analizie finansowej, zostały przekazane do oddziału WFOŚiGW w Legnicy – relacjonuje Anna Turczyn, pracownik UMiG w Ścinawie obsługujący petentów w przedmiotowym zakresie.