AktualnośćiGmina Ścinawa

Gmina zleciła już projekt kanalizacji dla Redlic

Na mocy zawartej ze ścinawskim samorządem umowy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDEX” z Jawora zaprojektuje system kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Redlice wraz z rurociągiem tłocznym do Wielowsi. Kontrakt podpisany został w miniony poniedziałek 16 marca. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca zobowiązany jest zrealizować kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie do 30 czerwca przyszłego roku, za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie w kwocie: 98.400,00 zł brutto.

Opracowywana w ramach umowy dokumentacja obejmuje:
– projekt budowlany,
– projekt wykonawczy,
– specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,,
– przedmiary robót,
– kosztorysy inwestorskie,
– inne opracowania niezbędne do realizacji zamówienia,
– wersję elektroniczną dokumentacji,
– uzyskanie warunków technicznych,
– opracowanie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
– uzyskanie kompletu uzgodnień,
– pozwolenie na budowę.

W zakres opracowywanej dokumentacji wejdą projekty w branżach: budowlano-konstrukcyjnej, instalacyjno-sanitarnej, elektro-energetycznej, zagospodarowania terenu, pozwolenia i decyzje oraz BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).

W ogłoszonym przez gminę w styczniu br. przetargu na wykonanie dokumentacji dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Ścinawa–Redlice, Grzybów, Jurcz” można było składać oferty na trzy części zamówienia. Pisaliśmy o tym w artykule zatytułowanym Projekt kanalizacji dla Redlic, Grzybowa i Jurcza.

– Udało się nam wyłonić wykonawcę dokumentacji kanalizacji dla Redlic, w pozostałych częściach przetarg jest powtarzany, ogłosiliśmy go już w ubiegły czwartek 12 marca. Mamy nadzieję, że przy drugim podejściu znajdziemy także wykonawców projektów dla Grzybowa oraz Jurcza, oferty na dokumentację kanalizacyjną obejmującą te dwie wsie można składać do najbliższego piątku. Ponadto informujemy, że w związku z epidemią koronawirusa opóźni się spotkanie organizacyjne z mieszkańcami Redlic, od którego firma „BUDEX” zamierza rozpocząć swoje prace i uzgodnienia w zakresie przyłączy – informuje Anna Głowacz, zastępca kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim urzędzie.