AktualnośćiGmina Ścinawa

Najlepsze życzenia dla sołtysów!

Wszystkim sołtysom z gminy Ścinawa, tym obecnym oraz byłym, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pomyślności, wytrwałości w wypełnianiu powierzonych funkcji oraz powodzenia w życiu prywatnym. Niech Wasza praca na rzecz lokalnych społeczności spotyka się z uznaniem mieszkańców, a jej efekty przekładają się na poprawę jakości życia na wsi!

burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła
z pracownikami UMiG
oraz
przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie Marek Szopa
z radnymi