AktualnośćiGmina Ścinawa

Radny chce ekstraklasowego boiska dla Zaborowa?! (FOTO)

Od kilku miesięcy radny Marek Barylak podejmuje temat odbudowy i rekultywacji boiska we wsi Zaborów, które od wielu lat nie pełni już swojej funkcji, zapewne z uwagi na brak potencjalnych użytkowników, drużyny i chętnych do gry w piłkę nożną. Wspólnie z kilkoma mieszkańcami, przy wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego, zainicjował wykonanie na obiekcie prac rekultywacyjnych i poinformował opinię publiczną, że będzie dążył do reaktywowania niefunkcjonującego już od kilkudziesięciu lat klubu, któremu m.in. ma służyć boisko. Burmistrz, po przeanalizowaniu sytuacji, finansów oraz potrzeb, szczególnie odnoszących się do braku podstawowej infrastruktury w tej miejscowości, takiej jak: kanalizacja, drogi, chodniki i oświetlenie uliczne uznał, że nie będzie wspierał inwestycji w zakresie, jakiego domaga się radny, czyli boiska wielkości uprawniającej (w szczególnych przypadkach) do gry w piłkarskiej Ekstraklasie!

Działka nr 187 obręb Zaborów, na której znajduje się nieużytkowane od wielu lat boisko, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego jest określona symbolem US- usługi sportu, a jej fragment dzierżawiony jest tymczasowo na cele magazynowe. Taka sytuacja jest dopuszczalna w kontekście art. 58 ust. 3 w zw. z ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Umowa dzierżawy z rolnikiem z Zaborowa wygasa 19 marca przyszłego roku, czyli za niespełna 5 miesięcy, po upływie okresu jesienno-zimowego. Jednocześnie należy wskazać, że wykorzystanie przedmiotowego terenu na cele magazynowe ma charakter mało istotny i nie wpływa w sposób większy, niż znikomy, na możliwość realizacji pierwotnej funkcji terenu. Gmina Ścinawa dzierżawiąc fragment działki działała zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami.

Aktualnie na działce nr 187 obręb Zaborów, obok fragmentu terenu wydzierżawionego, zmieści się boisko o wielkości dopuszczanej do ligowych rozgrywek przez Polski Związek Piłki Nożnej. Niestety radny Barylak forsuje zagospodarowanie całości powierzchni, na której można ulokować pole gry o wymiarach uprawniających do rozgrywania spotkań w najwyższej klasie, czyli Ekstraklasie! Co więcej domaga się natychmiastowego wypowiedzenia umowy dzierżawiącemu fragment działki rolnikowi – mieszkańcowi Zaborowa, którego interesy reprezentuje w gminie, pełniąc mandat.

– W myśl przepisów licencyjnych zespoły grające w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej powinny posiadać odpowiednią infrastrukturę. Dla C i B-klasy, od których zaczynają udział w zawodach nowe drużyny, minimalne wymiary boiska, to 90 metrów na 45 metrów. Samo pole gry musi spełniać również wymogi, być odpowiedniej jakości i posiadać pobocze za liniami. Wiadomo, że mniejsze boisko łatwiej i taniej utrzymywać – przybliża Andrzej Padewski, wiceprezes PZPN.
Należy więc zapytać o zasadność organizowania i zgłaszania drużyny z Zaborowa do rozgrywek ligowych, co wiązałoby się z kolejnymi inwestycjami, bo…
– Trzeba również zadbać o infrastrukturę zgłaszanego obiektu sportowego, wewnętrzny regulamin, miejsca siedzące, w najniższej klasie jest to minimum 50 siedzisk, a także zaplecze szatniowe. Wszelkie informacje dostępne są w Podręczniku Licencyjnym PZPN, który określa wymogi infrastrukturalne – dodaje Andrzej Padewski.

Zdjęcie działki z wydzierżawionym terenem, na której zmieści się boisko:

Boisko o wymiarach, które uprawniają do gry w ramach III ligi, a w szczególnych przypadkach w Ekstraklasie:

W sąsiedztwie sołectwa Zaborów funkcjonują 3 kluby, które grają na poziomie A-klasy, nie licząc wiodącego w gminie MKS ODRA-TOTAL Ścinawa. Chętni z Zaborowa czy Grzybowa mogą tam trenować i rozwijać sportową pasję, co zresztą czynią, np. w Czarnych Dziewin. Choć i w tym zespole, który funkcjonuje od lat, pojawiają się problem z frekwencją i brakiem zawodników, o czym można przeczytać w mediach społecznościowych, na stronie klubu:

Z początkiem 2019 roku z rozgrywek B-klasy wycofała się natomiast Victoria Tymowa, dramatyczną decyzję działacze tłumaczyli wówczas problemami kadrowymi. To niedopuszczalna sytuacja, która dezorganizuje rozgrywki i nie wystawia gminie dobrej opinii u organizatorów. Dodajmy, że Tymowa, to największa wieś w gminie, licząca 783 (dane z 31 grudnia 2018) mieszkańców, natomiast Zaborów 255 (dane z 31 grudnia 2018 roku).

Lokalny samorząd wspiera sport i kluby piłkarskie występujące w niższych klasach rozgrywkowych, oczywiście w ramach możliwości i budżetu. Oprócz finansowaniu działalności bieżącej, w przyszłym roku planowane są kolejne inwestycje na funkcjonujących obiektach ligowych, które dotyczyć będą wykonania nawodnienia dla boisk w Dziewinie oraz Parszowicach. Gmina Ścinawa planuje pozyskać środki na studnie z programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej, z którego wcześniej otrzymywała fundusze m.in. na nowe trybuny i siedziska.

Wspominany przez wiceprezesa PZPN podręcznik licencyjny reguluje również aspekty sportowe i wymagania wobec trenerów piłkarskich, którzy powinni posiadać odpowiednie kompetencje. Pan radny Barylak publicznie oświadczył, że już prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci z Zaborowa. Należy więc zadać pytania: czy posiada uprawnienia i umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą, a także czy jego przydomowe boisko jest bezpieczne?

Lokalny samorząd stara się organizować mieszkańcom sołectw z gminy Ścinawa czas wolny, oddelegowując wykwalifikowanych animatorów do pracy z dziećmi i młodzieżą, dlatego zachęcamy do udziału w takich zajęciach. Pracownicy CTiK prowadzą rotacyjnie zajęcia wyjazdowe, również w Zaborowie. Wśród mieszkańców promowany jest aktywny wypoczynek i sport, a w ubiegłym roku w Wielowsi, Parszowicach oraz wspominanym Zaborowie (bezpośrednio przy świetlicy) powstały nowe obiekty, aktywizujące społeczność, dofinansowane łącznie kwotą 150.000,00 zł – środki zewnętrzne pochodziły z ministerialnego programu Otwarte Strefy Aktywności.

Ogrodzone miejsca rekreacyjne zostały wyposażone m.in. w: ławki, stojaki na rowery, stoły do gry w szachy i warcaby, zestaw zabawowo-sprawnościowy ze zjeżdżalnią, tunelem linowym i ścianką wspinaczkową, ponadto huśtawki: wagową oraz zwykłą podwójną, sprężynowiec w kształcie statku i kwiatu, a także w karuzelę i siatkę (pozioma pajęczyna). Natomiast w ramach siłowni do dyspozycji mieszkańców oddane zostały w następujące urządzenia: podciąg nóg, biegacz, orbitrek, twister, drabinka oraz prasa nożna. Łączny koszt budowy trzech Otwartych Stref Aktywności, wynikający z umowy z wykonawcą, to kwota 567.231.23 zł brutto. Te działania pan radny Barylak kwestionował, szczególnie poddawał pod wątpliwość sens utworzenie placu zabaw dla dzieci z Grzybowa (przyczółek Zaborowa funkcjonujący w ramach jednego sołectwa).

– Wszyscy, którzy mnie znają wiedzą, że jeżeli chodzi o wspieranie rozwoju sportu w gminie mogą zawsze na mnie liczyć. Sam do czasu, kiedy zostałem burmistrzem, mocno zaangażowany byłem, jako zawodnik i prezes, w działalność Odry Ścinawa. Osobiście woziłem mieszkańców z sołectwa Zaborów na zajęcia grup młodzieżowych – mówi szef lokalnego samorządu Krystian Kosztyła. – Gmina stale wpiera dotacjami działalność licznych klubów, nie tylko piłkarskich, wymienianych wyżej, ale także prowadzących zajęcia z karate, innych sportów walki, nordic walking, biegania, czy kolarstwa. Stale rozwijamy także bazę sportową, jeżeli chodzi o obiekty piłkarskie w ostatnich latach modernizowaliśmy stadion w Ścinawie, ogradzaliśmy boiska w Parszowicach, Dziewinie i Wielowsi, wybudowaliśmy trybuny w tych dwóch ostatnich wsiach, z ilością siedzisk zgodną z wymogami licencyjnymi PZPN, a w 2020 roku planujemy kolejne inwestycje na boiskach w Dziewinie i Parszowicach, gdzie już od wielu lat odbywają się ligowe mecze – podsumowuje Kosztyła.

Działka nr 187 w Zaborowie: