AktualnośćiGmina Ścinawa

Kwalifikacja wojskowa 2020

W marcu br. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. W tym roku jest ona obowiązkowa dla mężczyzn, którzy urodzili się w 2001 roku, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, trwający ponad trzy miesiące, na terenie miasta i gminy Ścinawa. Uwaga: kwalifikacji podlegają także mężczyźni urodzeni wcześniej, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
na terenie gminy Ścinawa w 2020 roku

Burmistrz Ścinawy wzywa do kwalifikacji wojskowej:

• mężczyzn urodzonych w 2001 roku;

• mężczyzn urodzonych w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

• kobiety urodzone w latach 1996 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków (o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944)).
Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie miasta i gminy Ścinawa.

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 (dawniej Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  w Lubinie), w dniach:

24-25 marca 2020 roku – mężczyźni,
26 marca 2020 roku – kobiety

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2020 roku.

Foto: WKU Głogów