AktualnośćiGmina Ścinawa

Rozbudowa i doposażenie ROEE przy minimalnym wkładzie gminy (FOTO)

Gmina Ścinawa realizuje zadanie pn.: „Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologiczne (ROEE-LGOM) w Dziewinie”. Pod hasłem tego wielowątkowego przedsięwzięcia kryją się następujące działania: rozbudowa istniejącego budynku edukacyjnego wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia, wykonanie projektu i budowa statku pasażerskiego, organizacja kolejnych stacji Ścinawskiego Roweru Miejskiego (ŚRM) wraz z zakupem dodatkowych jednośladów oraz szeroko rozumiane działania promocyjne. Łączny koszt całego zadnia kształtuje się na poziomie 7.056.102,14 zł, przy czym wkład własny lokalnego samorządu to zaledwie 33.734,41 zł, czyli niespełna 1% ogólnych kosztów.

Firma Architektoniczno-Budowlana Restauracji Zabytków „ARCHITEKTON” Leszek Peljan Leszek Link Spółka Jawna z Głogowa zrealizowała już rozbudowę obiektu Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Dziewinie. Zakres prac obejmował:
• obudowę okapu wzdłuż elewacji wschodniej,
• zabudowę istniejącego zadaszonego tarasu związanego z budynkiem w elewacji południowej szczytowej wraz z zabudową część okapu elewacji północnej,
• dostawę niezbędnego wyposażenia.

Łączny koszt powyższego zadania to wartość 1.172.307,34 zł, z czego 1.135.288,10 zł stanowi wynagrodzenie za roboty budowlane, natomiast kwota 37.019,24 zł przeznaczona została na dodatkowe wyposażenie rozbudowanego obiektu.

Dzięki inwestycji ROEE w Dziewinie zyskał nową salę do prowadzenia zajęć, potrzebną z uwagi na duże zainteresowanie ofertą edukacyjną placówki, z której rocznie korzysta ponad 3000 uczniów przyjeżdżających do naszej gminy z wielu rejonów Dolnego Śląska, m.in. z: Wrocławia, Legnicy, Głogowa, Lubina, Polkowic. Od stycznia 2017 roku z zajęć w ROEE skorzystało ponad 10100 osób.

Kolejną część całego przedsięwzięcia realizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ATUT” s. c. Stocznia Januszkowice Krzysztof Ptak, Dominik Kurek, jej przedmiotem jest wykonanie projektu, budowa i dostawa statku pasażerskiego, który ma być wykorzystywany m.in. do edukacji przyrodniczej na rzece Odrze. Inwestycja w ramach określonych przez umowę miała zostać zrealizowana jeszcze latem bieżącego roku, jednak z powodu zmian w prawie, na które nie miał wpływu wykonawca, termin zakończenia prac został wydłużony do jesieni przyszłego roku.
Na mocy podpisanego z Gminą Ścinawa kontraktu stocznia buduje statek pasażerski zgodnie z zatwierdzonym wcześniej projektem. Jej obowiązkiem jest także przeprowadzenie wszelkich wymaganych próby i kalibracji wyposażenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, certyfikatów i rejestracji oraz kompletne wyposażenie statku i dostarczenie go do portu w Ścinawie. Jednostka pływająca przewidziana jest na92 pasażerów, dysponować będzie dolny- konferencyjno-restauracyjnym pokładem, a także górnym- widokowym oraz bagażnikiem na kilkadziesiąt rowerów zlokalizowanym na rufie.

Ponadto ze środków pozyskanych na realizację całego zadania ścinawski samorząd rozbudowuje projekt roweru miejskiego, zakupione zostaną kolejne jednoślady i zorganizowane nowe stacje. Dwie już powstały: jedna zlokalizowana jest przy obiekcie edukacyjnym w Dziewnie, a druga przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie. Gmina będzie również promował całe przedsięwzięcie, powstaną:nowa strona internetowa Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, specjalna aplikacja dedykowana projektowi, foldery informacyjne, mapy i inne materiały dydaktyczne.

Łącznie na kompleksową realizację zadania pn.: „Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologiczne (ROEE-LGOM) w Dziewinie” Gmina Ścinawa planuje wydać 7.056.102,14 zł, z czego kwota 5.711.161,61 to dotacje, 1.311.206,09 zł to zwrot z tytułu podatku VAT, a 33.734,41 zł to rzeczywisty wkład własny lokalnego samorządu.

– Oferta Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Dziewinie cieszy się sporym zainteresowaniem, dlatego chcemy rozwijać projekt, wzbogacać go a przy okazji promować piękno nadodrzańskiej przyrody. Realizowana przez gminę rozbudowa placówki pozwoli poszerzyć ofertę edukacyjną, ale i turystyczną, na czym zyska cały rejon. Zadanie, dzięki środkom pozyskanym przez ścinawski samorząd z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, możemy zrealizować w tak kompleksowy sposób, przy naprawdę minimalnym zaangażowaniu środków własnych – podkreśla Renata Jakubowska-Pawlak kierownik Referatu Funduszy Pozabudżetowych i Inicjatyw Obywatelskich w ścinawskim magistracie.