Aktualnośći

Kolejne inwestycje w tymowskiej szkole (FOTO)

Niebawem rozpoczną się prace naprawcze dachu na hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Tymowej oraz na dachach przyległych do niej pomieszczeń gospodarczych. Wykonawca, firma BUDOKOMPLEX Leon Raba z siedzibą w Lubinie, zrealizuje zadanie do końca bieżącego roku. Po wykonanej w okresie wakacji modernizacji stołówki oraz przeprowadzonym w minionym roku dużym remoncie placówki, to kolejna inwestycja wpływająca na poprawę bezpieczeństwa oraz komfort uczniów uczęszczających do szkoły w Tymowej.

W 2018 roku ścinawski samorząd na gruntowny remont, głównie najstarszego segmentu placówki, wydał kwotę ok. 1 mln zł. Przypomnijmy, że do usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym budynku wezwał gminę Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który stwierdził szkody oraz wady, realnie zagrażające korzystającym z obiektu. O działaniach w tym zakresie pisaliśmy w poniższych artykułach:

Trwa modernizacja szkoły w Tymowej
Szkoła w Tymowej znów bezpieczna

Z kolei w trakcie ostatnich wakacji w szkole w Tymowej wykonano kolejne inwestycje, wszystko dzięki pozyskanym przez gminę Ścinawa pieniądzom z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – Moduł 3, które pozwoliły na zmodernizowanie stołówki. Ścinawski samorząd przygotował wniosek i pozyskał na ten cel 17.334,75 zł, przy wkładzie własnym w całe zadanie na poziomie 4.300,00 zł. Na ogólny remont stołówki, obejmujący również podłogę, wydatkowano łączną sumę 21.668,61 zł.

Dodatkowo w zaplanowanym na bieżący rok budżecie, w ramach funduszu sołeckiego, społeczność Tymowej zdecydowała o przeznaczeniu środków publicznych na wymianę ogrodzenia przy szkole. Wstępnie na ten cel zabezpieczono kwotę 14.000,00 zł, jednak w maju br. podczas zebrania wiejskiego zdecydowano o przesunięciu kolejnych 2.000,00 zł z innego zadania (doposażenie świetlicy wiejskiej), by latem przystąpić do prac. Zaangażowali się sami mieszkańcy, przy mocnym wsparciu miejscowych strażaków. Wymieniono ogrodzenie oraz uporządkowano teren przed wejściem głównym do placówki. Łącznie na to działanie wydatkowano 15.316,07 zł z funduszu sołeckiego.

Ponadto kilka dni temu, dokładnie 19 listopada, burmistrz Ścinawy podpisał umowę z firmą BUDOKOMPLEX Leon Raba, w ramach której wykonawca dokona naprawy dachów: na hali gimnastycznej oraz w niższej części nad pomieszczeniami gospodarczymi. Za wykonanie przedmiotu umowy przedsiębiorca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 33.542,10 zł. Zakres zleconych prac obejmuje:

– czyszczenie dachu w miejscach wykonywania napraw,
– wykonanie warstwy szczelnej w miejscach ułożenia papy,
– częściową wymianę opierzenia,
– w razie konieczności wymianę opierzenie kominów i innych ogniomurów,
– oczyszczenie orynnowania na całości dachów,
– ułożenie papy termozgrzewalnej na dachu głównym- hala gimnastyczna, 150 m² w strefie występowania   przecieków,
– w części niższej pomieszczeń gospodarczych wymianę 150 m² papy termozgrzewalnej w części zagrożonej przeciekami.