AktualnośćiGmina Ścinawa

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty, życzymy dużo zdrowia, radości, satysfakcji z wykonywanej pracy, a przede wszystkim zrozumienia, uznania i szacunku ze strony wychowanków i ich rodziców. Jednocześnie dziękujemy za trud oraz zaangażowanie, które wkładacie w kształcenie kolejnych pokoleń. Niech przekazywane przez Was wartości i tradycje rozbudzają w uczniach ciekawość świata, kształtują ich charaktery, a przede wszystkim rozwijają intelektualnie!

Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła z pracownikami UMiG

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie Marek Szopa z radnymi

W ubiegły piątek Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie Marek Szopa przekazali osobiście na ręce dyrektor Jolanty Szulc życzenia dla wszystkich pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie.
Ponadto burmistrz w towarzystwie Anny Kasiorek, radnej miejskiej, a jednocześnie przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Tymowej, wziął również udział w uroczystej akademii z okazji Dnia Nauczyciela.