AktualnośćiGmina Ścinawa

Wizyta studyjna dla sołtysek i sołtysów

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu zaprasza sołtyski i sołtysów wsi dolnośląskich i opolskich do udziału w wyjeździe studyjnym do Brukseli, który odbędzie się w dniach 30 września – 2 października 2019 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 września 2019 r.

Wyjazd studyjny do Brukseli dla sołtysek i sołtysów organizowany przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej (PRKE).

Podczas wizyty uczestnicy zapoznają się z działaniami Komisji Europejskiej oraz dowiedzą się więcej o podejmowanych przez nią inicjatywach dotyczących wsi i jej mieszkańców.

Tematyka wyjazdu: Rola i funkcjonowanie Komisji Europejskiej; aktualne wyzwania UE; przyszłość wspólnej polityki rolnej; unijne programy rozwoju obszarów wiejskich, polityka regionalna KE, ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu na obszarach wiejskich.

UWAGA: Program wizyty jest w trakcie tworzenia, w związku z tym poszczególne zagadnienia mogą ulec zmianom.
Instytucje, w których planowane są spotkania: Komisja Europejska oraz Parlament Europejski.

Ramowy program:
1.  30/09/2019 (poniedziałek) – spotkanie przedwyjazdowe w PRKE we Wrocławiu, wylot z Wrocławia po południu, zakwaterowanie w Brukseli.
2.  01/10/2019 (wtorek) – cały dzień spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej.
3. 02/10/2019 (środa) – przed południem: spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz wizyta w Parlamencie Europejskim; po południu: wylot z Brukseli do Wrocławia.

Język roboczy: spotkania będą prowadzone w języku polskim.

KWESTIE ORGANIZACYJNE
Komisja Europejska pokrywa koszty podróży do Brukseli i z powrotem, dwóch noclegów oraz częściowo koszty wyżywienia. Organizatorzy nie gwarantują ubezpieczenia, dlatego też rekomenduje się posiadanie karty EKUZ oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia bagażu na czas wyjazdu.

ZGŁOSZENIA
Wypełniony formularz należy przesłać do 4 września 2019 r. godz. 12:00 na adres: COMM-REP-PL-WROCLAW@ec.europa.eu.

Kryteria kwalifikacji:
• wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy pobrać: TUTAJ;
• zgłoszona osoba musi mieć ukończone 18 lat;
• organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników wyjazdu;
• pierwszeństwo udziału będą miały osoby, które nigdy nie uczestniczyły w podobnych wizytach.
Liczba miejsc: 24.

O zakwalifikowaniu się na wyjazd studyjny uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową i telefoniczną.
Pytania proszę kierować do: Martyny Gacek-Świecik (MARTYNA.GACEK-SWIECIK@ext.ec.europa.eu) oraz Malwiny Gałęzowskiej-Raźny (MALWINA.GALEZOWSKA-RAZNY@ec.europa.eu).

Źródło: ec.europa.eu