AktualnośćiEdukacja

Uczniowie szkół średnich nagrodzeni (FOTO)

Wczoraj w ścinawskim ratuszu burmistrz Krystian Kosztyła, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Oświaty Agnieszka Parzyńska oraz kierownik Referatu Organizacyjnego, Sprawa Obywatelskich i Oświaty Ewelina Maksymczak nagrodzili uczniów szkół średnich za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i naukowe. Uzdolniona młodzież otrzymała Stypendia Samorządowe oraz zasłużone gratulacje.

Do urzędu zostali zaproszeni uczniowie szkół średnich, którzy złożyli odpowiednie wnioski i spełnili wymagane kryteria (średnia ocen lub sukcesy sportowe i naukowe). W gronie stypendystów znalazł się również Artur Trubicki, wielokrotny mistrz świata w karate. Dyplomy odebrały także dwie absolwentki wygaszonych już gimnazjów, które w minionym roku edukowały się poza Ścinawą. Uczniowie prowadzonych przez gminę podstawówek i gimnazjum nagrody oraz gratulacje odebrali podczas zakończeń roku szkolnego w swoich placówkach.

– Gratuluję wszystkim nagrodzonym stypendystom oraz ich rodzicom i opiekunom, ponieważ bez wsparcia i zaangażowania najbliższych trudniej byłoby Wam o tak spektakularne sukcesy i wyniki. Życzę Wam wszystkim, by kolejny rok szkolny obfitował w dalsze osiągnięcia! Życzę również udanych i bezpiecznych wakacji, odpoczynku bo z pewnością zasłużyliście na trochę wytchnienia od nauki – mówił burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

Kolejni nagrodzeni z gminy Ścinawa

Szkoły ponadpodstawowe za bardzo dobre wyniki w nauce:

 • Kobel Dominik
 • Lis Anna
 • Kamińska Klaudia
 • Posmyk Mateusz
 • Łyczek Sebastian
 • Baran Jagoda
 • Sośnicka Marta
 • Janic Karol
 • Brycka Aleksandra
 • Kozak Patryk
 • Domagała Kornelia
 • Zagrodna Karolina
 • Kras Kacper
 • Kłak Gabriela
 • Gąsior Aleksandra
 • Nikodem Arkadiusz
 • Szymankowski Patryk
 • Politowicz Natalia
 • Ankutowicz Weronika
 • Hejber Julia
 • Romański Szymon
 • Romański Marcel
 • Matuszczak Wiktoria

Gimnazja spoza Ścinawy za bardzo dobre wyniki w nauce:

 • Weryńska Maja
 • Trzos Katarzyna

Nagrody sportowe:

 • Niedzielski Bartosz
 • Trubicki Artur
 • Szwata Karolina
 • Parzyńska Amelia

Uwaga: Informujemy, że studenci z terenu gminy Ścinawa mogą składać wnioski o przyznanie stypendium samorządowego. O finansową nagrodę mogą ubiegać się wyłącznie studenci jednolitych studiów magisterskich oraz studenci studiów I oraz II stopnia uczelni publicznych, a także niepublicznych w systemie studiów stacjonarnych, do ukończenia 25 roku życia.

Warunkiem przyznania stypendium jest uzyskanie w roku akademickim 2018/2019 pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń oraz średniej ocen, co najmniej 4,50, podawanej do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrąglania) oraz złożenie wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym osiągnięte wyniki w nauce, tj.: zaświadczeniem z dziekanatu uczelni o wysokości średniej ocen. Kryteria spełniają także kserokopie wpisów do indeksu z ocenami za ostatni rok akademicki (z zachowaniem ciągłości numerowanych kartek, począwszy od dnia zaliczenia poprzedniego roku akademickiego, a skończywszy na ostatniej kartce zaliczonego roku akademickiego) lub elektroniczny wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dziekana wydziału uczelni wyższej, należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa (pokój nr 4, parter) w terminie do 30 września na załączonym poniżej formularzu.

Szczegółowe informacje o kryteriach, trybie składania wniosków oraz obowiązujące formularze wniosków o przyznanie stypendium zawarte są w: Uchwała nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium samorządowego dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Ścinawa.