AktualnośćiGmina Ścinawa

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Gmina Ścinawa ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Ścinawa w 2019 roku”. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacja dotyczy pokrycia 100 % kosztów związanych z demontażem, odbiorem oraz deponowaniem materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, pokój nr 24 (II piętro) lub pod numerem telefonu: 76 740 02 26.
Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 16 lipca 2019 r. O umieszczeniu na liście osób objętych dofinansowaniem decyduje kolejność zgłoszeń.

Ścinawski samorząd w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu realizuje zadanie od 2012 roku. Łącznie usunięto 254 tony z 155 nieruchomości. Przy każdym budżetowaniu Gmina Ścinawa zabezpiecza środki na ten cel.