AktualnośćiGmina Ścinawa

Skorzystaj z dotacji na remont i modernizację!

Burmistrz Ścinawy zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkursu na remonty i modernizacje budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych, które wpłyną na poprawę wizualną przestrzeni publicznej gminy Ścinawa. Regulamin, wymagane dokumenty i szczegółowe informacje zostały załączone na stronie BIP ścinawskiego urzędu: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=3244&idmp=4&r=r. Termin składania wniosków konkursowych mija 31 lipca o godzinie 15:00.

W minionym roku, w podobnym konkursie, zwyciężył projekt przedłożony komisji przez wspólnotę mieszkaniową budynku przy ulicy Różanej 12. Zakres prac obejmował wymianę pokrycia dachu wraz z kominami i rynnami. Umowę z Gminą Ścinawa podpisał wówczas Robert Kołodziej – dyrektor Centrum Zarządzania Nieruchomościami, zarządca budynku, który reprezentował wspólnotę. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł: 31.250,00 zł.

– Oprócz dbania o budynki użyteczności publicznej, staramy się również, w ramach środków budżetowych gminy Ścinawa, wspierać naszych mieszkańców, szczególnie w zakresie remontów i modernizacji elewacji zewnętrznych i dachów ich prywatnych domów, czy też kamienic. Bardzo zachęcam do udziału w tegorocznej edycji. Dzięki przeprowadzonym z udziałem samorządu inwestycjom, zyskamy na podniesieniu wizualnej atrakcyjności przestrzeni publicznej gminy Ścinawa. Skorzystają sami mieszkańcy, właściciele i współwłaściciele budynków, których projekty na modernizację znajdą uznanie w oczach komisji konkursowej, ponieważ ich domy zostaną wyremontowane – zachęca do udziału w konkursie burmistrz Krystian Kosztyła.

Maksymalnie w ramach wieloletniego programu planuje się przyznać w samej Ścinawie 22 nagrody (dotacje) na remonty i modernizacje budynków o łącznej wartości 750.000,00 zł oraz 25 nagród (dotacji) na budynki we wsiach z terenu gminy o łącznej wartości 256.250,00 zł.

Wyniki tegorocznej edycji konkursu zostaną ogłoszone 15 sierpnia br.

Wyremontowany dach na budynku przy ulicy Różanej 12 w Ścinawie: