AktualnośćiGmina Ścinawa

Susza – można składać wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych (AKTUALIZACJA)

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowuje wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określa w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą.

W piątym okresie raportowania, tj. od 1 maja do 30 czerwca 2019 roku, w/w Instytut, stwierdził zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Gminy Ścinawa dla:
1) zbóż jarych i ozimych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych, uprawianych na gruntach przypisanych do I kategorii podatności gleb na suszę,
2) zbóż jarych i ozimych, rzepaku i rzepiku, krzewów owocowych, uprawianych na gruntach przypisanych do II kategorii podatności gleb na suszę.

Powyższe oznacza, że rolnicy z ternu Gminy Ścinawa mogą składać wnioski do Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa, o oszacowanie szkód w swoich gospodarstwach rolnych, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, jakim jest susza.

Dokumenty niezbędne do szacowania szkód wyrządzonych w rolnictwie, w tym wniosek i oświadczenia, dostępne są do pobrania ze strony internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w zakładce Oddział Rolnictwa i Środowiska pod adresem: https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Ścinawie, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 21, II piętro.